Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Cyklostrategie EU

Cyklostrategie EU je dílem Evropské cyklistické federace a Asociace měst pro cyklisty vyjadřuje tomuto materiálu plnou podporu.

O Cyklostrategii EU: „Podaří-li se motivovat víc lidí, aby jezdili na kole častěji, může to přinést společensko-ekonomické přínosy v hodnotě miliard eur. Proto se partneři z různých oborů a odvětví spojili a vytvořili návrh Cyklostrategie EU, která doporučí cíle a stanoví opatření a akce, jež spadají do kompetencí EU. Po zveřejnění na konferenci Velocity 2017 v červnu tohoto roku bude návrh předložen Evropské komisi jako inspirace pro budoucí aktivity.“

Cyklostrategie EU navazuje také na Lucemburskou deklaraci o podpoře cyklistické dopravy v Evropě, kterou podepsal český ministr dopravy Dan Ťok dne 20.10.2015. Na prvním tzv. „Cyklistickém summitu EU“ ministrů dopravy států EU a EFTA v Lucemburku, kde byl přítomen i český ministr dopravy Dan Ťok, byl přijat klíčový strategický dokument pro podporu rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, tzv. „Lucemburská deklarace“. Jedním z hlavních doporučení ze schůzky je, aby členské státy EU zvýšily podporu cyklistické dopravy a více na jejím rozvoji spolupracovaly. „Je to historické politické rozhodnutí pro udržitelnou dopravu,“ prohlásil o úvodním setkání ministrů EU v Lucemburku věnovanému cyklistické dopravě předseda Výboru pro cestovní ruch a dopravu Evropského parlamentu Michael Cramer. „Představitelé různých institucí poprvé usilují o prosazení tak rozsáhlé iniciativy. Znamená to, že cyklistika již není vnímána jen pro svůj přínos životnímu prostředí, ale také jako pro své ekonomické přínosy!“ Na tomto prvním informačním setkání tzv. „Cyklistickém summitu EU“ ministrů dopravy států EU a EFTA byl přijat klíčový strategický dokument na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, tzv. „Lucemburská deklarace“. Podpis Lucemburské deklarace ze strany českého ministra dopravy Dana Ťoka jen potvrdil trend, kterým se nyní Česká republika ubírá. „Pro Českou republiku je to příležitost, jak srovnat podmínky pro cyklistiku se zeměmi, které jsou v tomto ohledu dále,“ řekl o dokumentu národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek a dodal: „Připojení české strany k deklaraci vítám, před námi je ale mnoho práce, ať už jde o úpravu legislativy, spolupráce s veřejností a neziskovým sektorem v jednotlivých českých městech nebo vytváření funkčních řešení nejen pro cyklisty.“

Proces tvorby Cyklostrategie EU:

Více než 20 odborníků z různých organizací, které se podílejí na kampani Cyklostrategie EU, se 25. listopadu poprvé setkalo nad přípravou plánovacích dokumentů a návrhu pro budoucí cyklostrategii. Toto setkání bylo prvním ze čtyř plánovaných. Jejich obsah vychází z mnoha veřejných akcí a workshopů, které proběhly v předchozích 18 měsících. Přípravný dokument by měl sloužit k identifikaci klíčových opatření na úrovni EU. V rámci konference Velo-city 2017v Arnhemu-Nijmegenu byl předán komisařce pro dopravu Violetě Bulcové.

Kdo se zapojil?

V rámci iniciativy ECF jsou součástí expertní skupiny zástupci evropských zájmových skupin jako POLIS, Evropské rady pro bezpečnost dopravy, Evropské aliance pro veřejné zdraví, Green Budget Europe a CONEBI. Národní hlas zastupují národní cyklokoordinátoři z Lucemburska a Maďarska, zástupci Dánské cyklistické ambasády a holandské platformy CROW. Dalšími partnery jsou Transport for London, Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ), Mezinárodní unie cyklistů (UCI), Katolická univerzita v Lovani, rakouský Verracon a v neposlední řadě kontaktní osoba pro cyklistickou dopravu z generálního ředitelství EK pro dopravu a mobilitu (DG MOVE) v pozici pozorovatele. V přípravné fázi se také zapojila také Asociace měst pro cyklisty a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Odborníci diskutovali o celkových strategických cílech, o návrzích 11 kapitol a o prvním souboru strategických doporučení, který se opírá o  zprávu Evropského výboru pro regiony a výsledky průzkumu veřejného mínění k této tématice. Všichni se shodli na tom, že časový horizont pro Cyklostrategii EU by neměl být delší než do roku 2030.

Podrobné informace na www.cyclingstrategy.eu.

Zdroj: Evropská cyklistická federace

 

Asociace měst pro cyklisty podpořila tento dokument z rozhodnutí Valné hromady, která se konala dne 9. března 2017 v moravských Oslavanech.