Česko jede

Česko jede je národní projekt na podporu cestovního ruchu. Hlavním garantem projektu je CzechTourism, Asociace měst pro cyklisty jako jeden z partnerů spoluvytváří obsah této značky. 

Se značkou Česko jede se česká veřejnost setkává již několik let. Myšlenka vytvoření společného národního produktu, který představuje nabídku cykloturistiky a dalších forem aktivní turistiky v České republice, vznikla už v roce 2010. Hlavní informace jsou k dispozici na webu www.ceskojede.cz, který na jaře 2017 slavnostně spustila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. 

Česko jede se inspiruje ve Švýcarsku, kde již od roku 2008 funguje systém tras určený pro bezmotorovou dopravu, které mají jednotné značení, jsou propojené s veřejnou dopravou a jsou prezentovány pod společnou značkou SchweizMobil. K vybudování takového produktu v tuzemsku se nyní přihlásila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. „Převezmeme dosavadní obsah vytvořený pod značkou Česko jede, začneme ho dále rozšiřovat a následně i komunikovat v rámci produktu aktivní turismus,“ říká Martin Šlajchrt z agentury CzechTourism.

V roce 2003 bylo u nás pouze 350 km cyklostezek, dnes jich je více než 3.000 km. K tomu je potřeba připočítat tradici ve značení cyklotras a rozšiřování sítě certifikovaných zařízení pod označením Cyklisté vítáni. Až na výjimky turistické regiony a oblasti zatím ale nevyužívají potenciál směrem k domácím i zahraničním turistům, který cyklistika nabízí. Vznik národního produktu je přitom založen na fungujícím systému železnic, které přepravují kola, na půjčovnách kol, na vyznačených trasách s navazujícími službami, systému map od kartografických firem i zájmových spolků. 

 

Doplňkové informace:

„Při budování nové infrastruktury myslí města jak na každodenní dopravu s využitím jízdního kola, tak i na cyklovýlety po okolí," říká o roli měst jednatel asociace Jaroslav Martinek. Přestože kvalitní infrastruktura pro cyklisty je základním kamenem, k fungujícímu cykloturistickému produktu je potřeba mnohem více. Cykloturisté si stále více zvykají na služby, které jsou běžné například v sousedním Rakousku či Německu, případně které jim nabízejí cestovní kanceláře. K nim patří například i ucelená nabídka ubytování či stravování s ohledem na zvláštní potřeby cykloturistů, převoz zavazadel, návaznost tras na zajímavé turistické cíle, možnost poznat lokální gastronomii či technická asistence. I když těchto služeb v Česku přibývá, stále nepatří v našich podmínkách k běžnému standardu.

Cílem Česko jede je vytvoření národního produktu aktivní turistiky, který by do Česka přilákal turisty za zahraničí. Už dnes je u nás mnoho krásných tras s fungujícími službami. Kvůli nejednotné propagaci se jim možná jen nedostává zájmu, který by si zasloužily. Aby vše fungovalo, musí se města spojit s dalšími silnými partnery - Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism, Ministerstvem pro místní rozvoj, kraji, velkými dopravci, organizacemi sdružujícími ubytovací a stravovací zařízení, turistické organizace a v neposlední řadě silné korporátní značky.

Díky spolupráci s agenturou CzechTourism se značka Česko jede zařadila do skupiny národních produktů společně např. s Czech Specials zaměřený na gastronomii nebo kudyznudy.cz, který zve k poznávání turistických zajímavostí. Pod hlavičkou Česko jede jsou shromážděny informace o síti dálkových cyklotras, které se skládají z evropských EuroVelo tras, dále z národních a vybraných regionálních tras v celkové délce 5300 kilometrů. Do této sítě patří například Labská stezka, Cyklostezka Ohře, Greenways Praha–Vídeň, Vltavská stezka či Cyklostezka Bečva.

 

 

Ke stažení: