Bikesharing

Bikesharing (BSS – BikeSharing System) funguje v Česku už v několika velkých městech – mimo jiné v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, Teplicích, v Liberci a nově i v Ostravě. Technologický pokrok v posledních letech vyvolal doslova revoluci, v současné době funguje už 5. generace systémů. Elektronika už nemusí být umístěna na stojanu, ale je součástí každého kola, které je samostatným počítačem a zároveň díky GPS připojení může být vždy lokalizované. Současný bikesharing plně využívá výhody internetu věcí (Internet of Things, IoT), tedy automatizovaných systémů, které propojují různé přístroje, zařízení a čidla a vyhodnocují získaná data.

Moderní města by se měla připravit také na to, že kromě oficiálně zřízených "městských" systémů operují v ulicích soukromé půjčovny. Dne 6. dubna 2018 k tomu proběhla diskuse mezi městy a provozovateli stanicových a bezstanicových systémů bikesharingu. 

 Diskuse se zúčastnili:

  • Sylva Švihelová, hl. m. Praha
  • Daniel Minařík, Ostrava
  • Charles Butler, Homeport
  • Martin Sulík, Velonet
  • Vítek Ježek, Rekola
  • Jakub Ditrich, Ekolo.cz

A jaké byly hlavní závěry?

Systém veřejných kol je pro uživatele města nespornou výhodou. Nabízí rychlé a pohodlné spojení například i při opravách nebo uzavírkách částí města. Dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je šetrnější nejen k životnímu prostředí a našemu zdraví, ale i našim peněženkám, protože ve většině případů představuje levnější alternativu oproti vlastnictví vozidla. Na druhou stranu v českých podmínkách vyvolává téma řadu otázek:

  • Může se kolo stát částí veřejného dopravního systému v českých městech?
  • Mělo by veřejná kola provozovat samotné město, jeho dceřinná organizace nebo nezávislý provozovatel?
  • Jak zajistit, aby se veřejná kola stala pomocníkem a nikoli obtížnou překážkou v ulicích měst? 

Historie veřejných kol v ČR

Od roku 2007 začal fungovat v Praze první systém veřejných kol, pod značkou Homeport jej spustila stejnojmenná společnost jako pilotní projekt v Karlíně. V roce 2014 odstartoval svépomocný projekt renovovaných růžových kol Rekola, která je možné si půjčit na ulicích několika velkých českých měst. Lavina nových poskytovatelů přišla v roce 2017, kdy se otevřel  stanicový systém Velonet v Brně  a zároveň oznámilo vstup na český trh několik dalších soukromých provozovatelů jako OFO, OBIKE nebo URBO.  

Vlastní nebo soukromý systém. Každý má svá pro i proti

Města tak stojí před otázkou, zda vypsat výběrové řízení na svůj vlastní, nejčastěji stanicový systém, nebo se spolehnout na  bezstanicový systém, který by provozoval jiný operátor. 

Nejistotu vyvolávají zprávy z jiných evropských měst, jako jsou Mnichov nebo Vídeň. Sociální sítě plní obrázky obrovských skládek kol z čínských měst, kde neregulovaný provoz bezstanicových kol ochromil dopravu a způsobil vážné problémy.  Vyvážení zájmů mezi uživateli veřejného prostoru je vždy úkolem města, a dobře navržený design ulice a nastavená pravidla pro uživatele pomáhají dobrému soužití.  

Řešením může být hybridní systém, ve kterém město vyhradí stojany nebo místa ke stání, které mohou využívat všichni provozovatelé bikesharingu, stejně jako majitelé vlastních kol. Že tento systém má šanci na úspěch, ukazuje dobré soužití oficiálních stanicových systémů a soukromých půjčoven ve městech jako je například italské Milano nebo maďarská Budapešť

Zvláštním tématem je bikesharing v menších městech. Příkladem mohou být Hranice na Hané v Olomouckém kraji, které hledají vhodné řešení. Pro město o velikosti zhruba 20 tisíc obyvatel mohou být veřejná kola užitečná k dopravě "na poslední míli" třeba od železniční stanice. Najde se provozovatel? 

 

Asociace měst pro cyklisty zřídila pracovní skupinu pro téma bikesharingu, spolu se svými členy chce pomáhat ve sporných otázkách ohledně legislativy, zlepšovat financování bikesharingu a výměnu zkušeností mezi městy a provozovateli v ČR i v zahraničí. 

Chcete se zapojit do pracovní skupiny na téma bikesharingu?

Pošlete, prosím, zprávu na e-mail info@cyklomesta.cz.

 Spolupracujeme