K aktivitám přistupujeme s pokorou. Nejde přeci jen o dopravu a mobilitu. Sama je ovlivňována celou řadou dalších oblastí rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, úspora energií, odpadové hospodářství, či kvalita ovzduší. Naučit se ale vnímat všechny vzájemné přesahy a vazby je opravdu velmi složité.

Je to jak s „rubíkovou“ kostkou. Pokud neznme tahy nazpaměť, pak se "hráči" stane, že jednu stranu dobře poskládá, ale ta druhá se mu rozhodí.

Celkový kontext tvorby města je popsán v Městské agendě EU, která v principu pokrývá všechny klíčové oblasti.