Aktivity

Nechceme honit mnoho zajíců. Pro začátek chceme být zejména aktivní při zpracování nové vládní Koncepce městské a aktivní mobility, která bude zpracována v letech 2019–2020 Ministerstvem dopravy a dalšími ministerstvy.

Naším cílem je postupovat společně a integrovaně, přispívat k rozšíření, sdílení a k výměně know-how, přinášet podněty pro zlepšení financování, či pro iniciování legislativních změn. Cílem je komplexně řešit městskou, resp. sídelní mobilitu a propojit státní, regionální a místní zájmy.

A řekneme si to na rovinu.  Vytvářet i určitý tlak, aby v koncepci byly především smysluplné věci, které povedou ke změnám, nikoliv pustá teorie.

Každá z níže uvedených aktivit není samoúčelná, ale má nějakou vazbu na vládní Koncepce městské a aktivní mobility.


K aktivitám přistupujeme s pokorou. Nejde přeci jen o dopravu a mobilitu. Sama je ovlivňována celou řadou dalších oblastí rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, úspora energií, odpadové hospodářství, či kvalita ovzduší. Naučit se ale vnímat všechny vzájemné přesahy a vazby je opravdu velmi složité.

Je to jak s „rubíkovou“ kostkou. Pokud neznme tahy nazpaměť, pak se "hráči" stane, že jednu stranu dobře poskládá, ale ta druhá se mu rozhodí.

Celkový kontext tvorby města je popsán v Městské agendě EU, která v principu pokrývá všechny klíčové oblasti.