Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Semináře pro školy

Proč se vyplatí přemýšlet nad dopravou

  

Partnerství pro městskou mobilitu se spolupráci se spolkem NaKole nabízí školám vzdělávací program CityChangers, který je určen pro studenty středních škol, případně pro druhý stupeň základní školy.

 

Anotace: Téma udržitelné mobility a dopravy v širších souvislostech. Participace - zapojení studentů do podpory aktivní mobility ve městě. Samotná práce po skončení semináře.

 

Časová náročnost: 90 minut (přednáška), celý rok (plnění domácích úkolů)

 

Průběh semináře: Přednáška následovaná diskusí.

 

Cílová skupina: Žáci a studenti ve věku 13-17 let.


Pointa CityChangers - žáci a studenti dostanou úkol, aby sami přišli s návrhy v oblasti dopravy a mobility a město si vybere jeden, dva z nich, které by zrealizovalo.
Princip je tedy jednoduchý, ale realita může být obtížná. Proto i rétorika CityChangers bude jiná. Budeme učit tak, aby nám rozuměli i žáci 3. a 4. tříd.  Jak jinak, než prostřednictvím pohádek, příběhů.  Děti jim rozumí a je tedy na čase, abychom i my dospělí si je připomněli.


  

Kontakt

Jitka VRTALOVÁ

Partnerství pro městskou mobilitu z.s.

 603 432 172

 jitka@dobramesta.cz

 @dobramesta.cz

Jaroslav MARTINEK

Partnerství pro městskou mobilitu z.s.

 602 503 617

 jarda@dobramesta.cz

 @dobramesta.cz

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

  

Podrobnosti

Studenti se ptají, upozorňují na závažné trendy ve společnosti, jako jsou klimatické změny, systém vzdělávání, možnosti života v budoucích městech. Partnerství pro městskou mobilitu, které se tématem zabývá, chce pomoci tuto diskusi kultivovat. Na semináři představíme základní fakta, vysvětlíme souvislosti, navrhme jim řešení a samozřejmě představíme klíčové hráče, kteří jim mohou pomoci je realizovat. Bude záležet pouze na studentech, zda budou dále chtít pracovat s informacemi, které během semináře obdrží.

  • Studenti dostali téma klimatické krize do médií, ale rozumějí všem souvislostem tohoto složitého tématu?

  • A co dnešní učitelé: mají, umí a chtějí učit o klimatické změně?

  • Jak si mladí představují budoucnost měst?

  • Struktura společnosti se mění V NěmeckuVelké Británii ubývá mladých řidičů, jaké jsou trendy u nás?

  • Uvědomujeme si, že u nás podobně jako v Rakousku pěší a cyklisté pomáhají řidičům?

  • A tuší, jak s tím souvisí problémy s nadváhou a obavy o vlastní vzhled?

    Více najdete v přiloženém letáku, případně v publikaci.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

  

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

20 důvodů pro změnu

20GR_CZ_web.pdf (11.4 MB)

  


    

    

Grafické materiály byly spolufinancovány Ministerstvem životního prostředí České republiky.
Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Programy na školách probíhají díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR