Spolupráce s akademickou sférou

Prvním krokem k ustanovení platformy bylo v roce 2018 navázání spolupráce s Fakultou dopravní ČVUT při přípravě projektu „Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility“, který v rámci programu Éta TAČR od roku 2019 realizuje FD ČVUT společně s Dopravní fakultou Jana Pernera Pardubice a VŠE Praha. Právě jedním z výstupů tohoto projektu je vytvoření participační platformy, propojující partnery z oblasti státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, ale i známé osobnosti a média. Spojení akademické sféry a asociace vytvořilo vhodný předpoklad pro vznik této platformy, o což se snaží asociace zatím bezvýsledně od roku 2015.

Mezi partnerskými organizacemi, které budou spoluzakladatelé nové platformy je Universita Palackého v Olomouci, se kterou asociace spolupracuje již od roku 2015. V roce 2018 proběhly dvě akce. V dubnu v rámci Ekologických dnů společný seminář Chodím po Olomouci a v září beseda s olomouckými politiky na téma budoucnost v dopravě v Olomouci.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu je v kontaktu s těmito vysokými školami:

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • VŠB Ostrava.
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.