Novinky

28 / 5 / 2014
Auto*Mat dnes představil dokument Vize pro Prahu 2025


Nezisková organizace Auto*Mat dnes představila dokument, ve kterém navrhuje svoji představu dalšího rozvoje Prahy do roku 2025. Brožura na 70 stranách přináší základní teze, podle kterých by mělo probíhat dopravní a územní plánování, stejně jako souběžné zkvalitňování veřejného prostoru a osvěta i vzdělávání.

VIZE 25 představená minulý rok v Pardubicích tak dostala konkrétní podobu v dalším z členských měst Asociace. Územní plán založený na principu VIZE 25 mají například také Pardubice, také další města pracují se scénářem vývoje zaměřeném na dobrou dostupnost pro všechny podporou mobility „krátkých vzdáleností“.

Auto*Mat přichází se svými požadavky jako podnětem k veřejné diskusi o budoucím směřování pražské dopravy a veřejného prostoru. Dvojice architektů Peter Bednár a Idan Zveibil doplnili představu o proměně pražských ulic několika ukázkovými vizualizacemi několika míst.

Malostranské náměstí před...

...a po provedení úprav:

©Peter Bednar a Idan Zveibil

 

Podobně vidí architekti proměnu dalších míst, jako je například Jaromírova ulice v Nuslích. Zde je v současné podobě:

a představa architektů o její proměně:

©Peter Bednar a Idan Zveibil

 

Obsah Vize pro Prahu 25

Vize sdružení Auto*Mat je definována dvanácti tezemi a sadou realizačních kapitol. Kompletní text najdete na vize25.cz

1. Dopravní a územní plánování vede ke snížení nároků na dopravní systém.

Hlavním principem je rozvíjení „města krátkých vzdáleností“. Integrované dopravní plánování řeší všechny druhy dopravy společně formou masterplánu nebo plánu udržitelné mobility. Územní plánování upřednostňuje výstavbu v oblastech dobře obsloužených veřejnou dopravou.

2. V roce 2025 je na území Prahy podíl individuální automobilové dopravy (IAD) na vykonaných cestách 25 %.

Praha se připojuje k městům stanovujícím si jasné dopravní cíle. Neautomobilová doprava vzroste ze 67 % na 75 %. Změna dopravního chování probíhá především nepřímo, přes veřejnou dopravu.

Změna dopravního chování vede zejména přes veřejnou dopravu. Zdroj: Auto*Mat

3. Veřejná doprava je i nadále konkurenceschopná.

Bude zachován 43% podíl veřejné dopravy. Konkurenceschopnost na větší vzdálenosti zajistí výstavba železničního diametru a metra D do Písnice. Cesty ze suburbie do centra využívají P+R.

4. Stavby pro autodopravu slouží v první řadě ke zlepšení životního prostředí, nikoli ke zvýšení kapacity.

Úsporné řešení systému pro IAD vede městský okruh v ose Průmyslové ulice. Nové komunikace uvnitř Pražského okruhu nezvyšují kapacitu sítě. Snížení intenzity IAD v širším centru je zajištěno mýtem propojeným s nízkoemisní zónou. Parkovací politika přibližuje cenu za parkování realitě a zajišťuje dostatečnou nabídku volných míst.

5. Realizuje se rozsáhlé zkvalitnění veřejného prostoru.

Třetina dopravních investic je věnována na rekonstrukci veřejných prostranství, bulvárů, parků a vedlejších ulic. Rekonstrukce jsou komplexní, zlepšují podmínky pro bezmotorovou dopravu a pobytové funkce ulic.

6. Atraktivita širšího centra pro bydlení se zvyšuje.

Pro rodinu s dětmi je bezpečné, atraktivní a pohodlné žít v širším centru. Rodinná logistika zpravidla nevyžaduje vlastnictví nebo denní používání auta. Městská bytová politika nabízí dostupné bydlení i sociálně slabším.

7. Negativní dopad dopravy na životní prostředí je radikálně snížen.

Snižují se emise prachových částic. Přibývá zeleně v ulicích a nové parky. Plán pro emisní situace umožňuje znemožnit zamezit vjezdu soukromých vozidel do širšího centra.

8. Realizovaná opatření mají pozitivní dopad na veřejné finance a neutrální dopad na ekonomický rozvoj.

Výše městských investic do dopravy a veřejného prostoru klesne oproti současné praxi o třetinu. Oživení centra a bohatší lokální ekonomika přináší vyšší kvalitu než koncentrace aktivit do zón mimo město.

9. Cyklistická doprava svým podílem snižuje požadavky na motorové dopravní systémy.

8% podíl cyklodopravy zlevní náklady na změnu dopravního chování. Komplexní systém zajistí dobré spojení na střední vzdálenosti, plošnou prostupnost území pro místní cesty i chráněná spojení pro slabší jezdce.

10. Osvěta, vzdělávání a výchova jsou integrální součástí všech realizovaných opatření.

Nové záměry jsou diskutovány se zainteresovanými skupinami. Obyvatelé jsou seznamováni s důsledky svých dopravních voleb. K užívání městských hodnot inspiruje i živá kultura a lokální aktivity ve veřejném prostoru.

11. Vize pro Prahu 25 je realizovatelná.

Investiční náročnost navrhovaných opatření je srovnatelná s alternativními scénáři. I částečné naplnění přinese úspěch. Objeví-li se potřeba legislativní nebo organizační změny, není to překážka, ale důvod pro její provedení.

12. Vize pro Prahu 25 je nejvhodnější z porovnávaných alternativ.

Alternativní scénáře (nulový, rozvoj veřejné dopravy, rozvoj automobilové dopravy a omezení automobilové dopravy) byly porovnány z hlediska řady kritérií (včetně ekonomických a dopravních) a v průměru vycházejí hůře.

 

Další informace:« zpět | přehled


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS