Značka Město s dobrou adresou

Asociace měst pro cyklisty podporuje města v realizaci plánů udržitelné městské mobility, které by měly řešit i otázku cyklistické a pěší dopravy. Asociace měst pro cyklisty proto rozjela s několika partnery iniciativu Město s dobrou adresou (www.dobramesta.cz), aby poukázala na fakt propojení cyklistické dopravy a plánů udržitelné městské mobility (pozn. jednalo se opatření 3.2.1. národní Cyklostrategie). V roce 2017 předá agendu Město s dobrou adresou kompetentnějším subjektům, ale i nadále bude jedním ze silných partnerů této iniciativy. Za tím účelem vydala asociace začátkem roku 2017 leták, ve kterém chce vyzvednout roli partnerství, poukázat na problém s dopravou a motivovat města ke konkrétním aktivitám v oblasti městské mobility.

Značka „Město s dobrou adresou“ (zkráceně MSDA) je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Cílem je podporovat integrovanou/inkluzivní dopravu, jejímž základem jsou potřeby nás lidí. Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Stejnojmenná iniciativa, která spojuje odborné a zájmové organizace, chce pomáhat městům v oblasti odborné i komunikační. Více o MSDA je možné najít na oficiálním webu www.dobramesta.cz.

Iniciativa chce městu pomoci v následujících oblastech:

 

Na druhé straně „Dobrá adresa“ může vzniknout jen tehdy, když ve městě funguje:

 

HISTORIE 2015 - Na konferenci „Města s dobrou adresou“, která se konala 29. - 30. 4. 2015 v Olomouci se představily putovní výstavy, které přivezlo do České republiky Velvyslanectví Dánska. Jde o soubor dvou výstav „Copenhagen Solutions“ (Kodaňská řešení) a „The Good City“ (Dobré město), které se společně prezentují pod souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“. Výstava bude v průběhu celého roku kolovat po městech ČR (program najdete zde). Tento projekt by měl nastartovat diskusi o kvalitě života v našich městech, o novém pohledu na městskou mobilitu, na veřejný prostor a dopravu.

Díky SFŽP a MŽP mohou Statutární města žádat poprvé na kampaně podporující čistou mobilitu. Jenže se jedná o nové téma, se kterým mohou mít města problém. Proto se Asociace měst pro cyklisty rozhodla poskytnout městům poradenský servis. Informací je ale hodně a je velmi pravděpodobné, že Statutární města, která mohou žádat, se v nich nestačí zorientovat. Proto byl vypracován pracovní dokument, který poskytuje městům mnoho nápadů a námětů, jak připravit tuto žádost a který byl také městům zaslán (na požádání může být zaslán i vám).

Níže je pak možné nalézt shrnutí všech nejdůležitějších informací a odkazů, které by měly pomoci žadatelům s přípravou žádosti.

Upozornění:

Než ale začne město jakoukoliv kampaň, pak politici musí vyslat signál, že podporu jízdního kola bere vážně. Dá se to dobře ukázat například na kampani Do práce na kole, kterou centrálně koordinuje sdružení Automat a ve městech pak často místní sdružení. Je sice dobré, že je taková kampaň centrálně organizována a že má i místního koordinátora, ale je třeba ji posunout dále. Například v Olomouci se konala bez povšimnutí politické reprezentace. Město by proto mělo využít této centrální koordinace a zařadit ji do své celkové kampaně „Namixujme TO společně“, případně je i rozšířilo o své originání prvky. Je třeba vyslat signál obyvatelům města, že jak za touto kampaní „Do práce na kole“, tak celkovou kampaní „Namixujme TO společně“ stojí město a její obyvatelé, kde za „cyklisty“ jsou považování lidé, kteří mají rádi kolo a používají jej na svých cestách do města. Místní neziskový sektor může převzít administrativní koordinaci, spolupodílet se na propagaci, ale neměl by stát „proti“ městu, ale být jeho partnerem. Právě na příkladu kampani „Do práce na kole“ je třeba ukázat, že celková podpora udržitelných forem dopravy je daleko složitější proces, který v sobě zahrnuje jak kampaně, tzv. měkké nástroje, tak i tvrdá opatření (infrastrukturální), ale i sadu dalších organizačních nástrojů. Soutěž by měla být na pohodu. Nehonit se za kilometry, ale spíše upozorňovat na fakt, že kolo je dobré na krátké vzdálenosti. Kampaň by neměla být o „sportovcích“. Stejným způsobem je třeba modifikovat soutěž „Cyklozaměstnavatel roku“. Firmy by tuto soutěž měly realizovat v kontextu firemního plánu mobility, který by byl součástí celeměstského plánu udržitelné městské mobility. Právě tyto kampaně by měly pomoci městu (a v tomto případě samotné radnici) získat větší důvěryhodnost, že to skutečně se změnou města myslí vážně.

A kam míříme do budoucnosti?

Víte, že běhání bylo před pár lety ve stejné pozici jako cyklodoprava? Ten kdo běhal po městě byl "divný". Dnes je "divný" ten, kdo jezdí do práce nebo do školy na kole. Proč? Jak to lze změnit? CO ZPŮSOBILO, ŽE LIDÉ ZMĚNILI SVÉ CHOVÁNÍ A ZAČALI BĚHAT (v našem případě jezdit do práce na kole), aniž by to bylo „divné“?

Za změnami stojí:

  1. Dostatečná  NABÍDKA  infrastruktury,  eventů  a  produktů,  které  mohou  využít  a  podpořit  i  komerční  subjekty
  2. Dlouhodobá  MARKETINGOVÁ  PODPORA  měnící  postoje  lidí  a  jejich  chování,  chápání  benefitů.  
  3. Společenská  POPTÁVKA  po  zdravém  životním  stylu  a  udržitelném  rozvoji, chápání  benefitů.  

Co je třeba brát v úvahu při PR aktivitách cyklodopravy?

  1. Kampaně/reklama - jsou drahé, ale jejich účinek je nejrychlejší a dobře měřitelný.
  2. Pozitivní příklady jsou skvělé (primátoři, dokotoři, poslanci, herci, sportovci, ministři ...).
  3. Produktová spolupráce s komerčními partnery využívá jejich sílu a možnosti.

Více - přednáška Mirka Jiříka z marketingové agentury CustomerManiacs, která je volně k dispozici na http://www.slideshare.net/mjirik/co-me-mt-spolenho-bh-a-cyklodoprava (přednáška zazněla dne 19.6.2013 na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR).

 

DALŠÍ ŘEČNICKÉ OTÁZKY:

Mají se týkat PR aktivity jen cest do práce? Není v některých případech už pozdě? Nemělo by se začít daleko dříve, třeba už jen tím, že se umožní dětem jezdit do školy na kole, pokud o to stojí? A jakou roli v tom hraji rodiče a má být dopravní výchova zaměřena jen na "znalost značek a pravidel"?

A právě na těchto otázkách a myšlenkách chce Asociace měst pro cyklisty založit své PR aktivity.

Zbývá tedy jen jediné - finance na danou kampaň.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS