Smart Cities

Smart Cities magazín je čtvrtletník určený pro úředníky českých a slovenských měst podávající informace o technologiích a konceptech pro efektivnější správu měst (http://www.scmagazine.cz/).

Cílem časopisu je představit inovativní koncepty včetně jejich kontextu, poradit úředníkům, jak dané systémy poptávat, kde a jak získávat prostředky na investice a jaké jsou/budou podmínky pro jejich čerpání. Časopis by se měl stát pomůckou úředníků, inspirací politiků a jednotnou platformou především domácích firem s úkolem oživit ekonomickou sílu českých a slovenských měst i podniků ovládnutím moderních technologií. Města by se měla poučit z vývoje různých strategií vyspělých evropských měst a zavést účinné a mnohdy nenákladné nástroje pro aktivní život svých občanů. Konečným cílem je pak sdílet dobrá domácí řešení mezi českými i slovenskými městy, a to především z pozice veřejné správy.

Stávající stereotyp, že „Město je jediným investorem, navíc čekajícím na ‚samospasitelné‘ evropské dotace“, lze změnit pomocí chytrých nástrojů/technologií, webových a mobilních služeb, konceptem otevřených dat a lepší organizací správy a investičních prostředků. Takové koncepty budou časopisem představovány a komentovány.

Světový trend v posledních letech vykazuje stěhování lidí do městských aglomerací a rozmach tzv. interiérových lidí, kteří prožijí většinu svého života uvnitř budov. Oba tyto významné a neblahé trendy člověka 21. století mají dopad na životní prostor a styl obyvatel měst. Ten je navíc negativně ovlivňován významnými zásahy do stávajících urbanistických celků (např. v podobě staveb satelitních měst), zastaralými postupy dopravního plánování měst (podporující individuální dopravu), nedostatečnou motivací a informovaností občanů (neúčinná komunikace města s občany) či malým prostorem a podporou komunitního života, lokálního businessu a čistoty životního prostředí. Také ekonomická situace ovlivněná především nedostatečnou diverzifikací trhu, zvýhodňováním velkých zaměstnavatelů, nedostatečnou erudicí potenciálních zaměstnanců i investorů, vede k nižší konkurenceschopnosti našich podniků a neschopnosti využívat nejnovější IT technologie pro efektivnější správu a řízení městských agend (doprava, energetika, odpadové hospodářství, telekomunikace, IT infrastruktura atd.)

Koncept chytrých měst se zabývá zlepšením kvality života ve městech pomocí i jednoduchých IT technologií, které pomohou lépe poznat dynamicky se rozvíjející městský organismus a tím ho lépe řídit ku prospěchu jeho obyvatel. Cílem chytrých měst je pomocí technologií měřit relevantní jevy (příčiny a následky) a informace o nich předávat občanům i vedení města, a tak podporovat lepší komunikaci města s občany, vyšší angažovanost samotných obyvatel do tvorby „svého“ města a uvědomělejší chování ve vztahu k životnímu prostředí (např. snížením závislosti na fosilních palivech).

Smart Cities magazín oslovuje představitele měst s novými koncepty pro řízení a správu měst, sebeprezentaci a komunikaci měst s občany s důrazem na dlouhodobé a udržitelné plánování investic a životního prostoru i v době ekonomické recese. Je rozdělen do odpovídajících rubrik tak, aby dokázal danou problematiku představit z pohledu urbanistického plánování, nových IT technologií, socioekonomických dopadů/nástrojů a životního prostředí. Je zejména určen potenciálním investorům z veřejného sektoru, kterým bude poskytnut dostatečně fundovaný rozbor konkrétních, v zahraničí osvědčených nástrojů včetně jejich ekonomických dopadů, návratnosti a správného užívání. Stále dokonalejší IT technologie totiž mohou být dobrými sluhy, ale špatnými pány; mohou být dodávány velkými společnostmi i montovány např. poučenými složkami města. Tento časopis by tak měl přispět ke tvorbě, v zahraničí perspektivního, odvětví trhu i v České a Slovenské republice s dlouhodobým cílem vytvořit poloodborné periodikum pro Střední Evropu.

Rubriky

HLAVNÍ TÉMA

Cílem rubriky je vždy jednu problematiku agendy města rozebrat z několika úrovní – úroveň urbanismu, úroveň plánování, úroveň technologie, úroveň dopadu na občany a životní prostředí, good practice ze zahraničí, z domácí scény, stručné studie proveditelnosti, socio-ekonomické dopady, komentář britského konzultanta jako pohled ze zahraničí a na závěr vždy shrnutí rad pro investory.

CITY ARCH

Nové trendy v urbanismu, architektura veřejného prostoru, inovativní městský mobiliář, řešení prázdných prostor a opuštěných budov, příklady ze zahraničí

CITY BRAND

Přístupy k prezentaci města související s přípravou dlouhodobého plánu, tj. jaká je cílová představa, jak by občané/turisté měli dané město vnímat a jak se k tomuto cíli přiblížit, příklady úspěšných řešení z domácí i zahraniční scény

CITY PUNK

Nové přístupy k organizaci města z pohledu jeho správy (mimo mainstream), příklady ze zahraničí, jak angažovat občany, místní iniciativy atp.

CITY LIFE

Přístupy města k energetické úspornosti a ekologicky orientovaným aktivitám, zelené mobilitě a inovativním řešením v oblasti výroby a uchovávání/distribuce energie v městském prostředí, dlouhodobému monitorování čistoty prostředí, to vše s cílem zvýšit kvalitu života ve městě.

Cílová skupina

Úředníci magistrátů 271. měst a obcí České republiky a 118. měst a obcí Slovenské republiky, vysoké školy, příslušná ministerstva a relevantní komerční subjekty.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS