CIVINET

Asociace měst pro cyklisty podporuje evropský projekt CIVITAS CAPITAL – making the best of CIVITAS!, neboť cíle tohoto projektu plně korespondují s cíli našeho sdružení, 

Asociace měst pro cyklisty je přidruženým členem sítě CIVINET.

Civitas – Program pro výměnu zkušeností a inovace

Civitas je ideálním programem pro výměnu nápadů a zkušeností mezi politiky, technickými experty a uživateli. Momentálně pravidelně sdílí své znalosti, řešení a výsledky v síti Civitas Forum více než 200 měst z 31 zemí. Podpisem nezávazné dobrovolné dohody známé jako Deklarace Civitas se může každé město připojit k této komunitě a získat prospěch z rozsáhlého know-how a zkušeností ostatních členů. Vzájemné vztahy jsou podpořeny vedle jiných aktivit také studijními cestami, cílenými školeními a cvičeními.

Pokud se města stanou součástí sítě, získávají možnost soutěžit o prestižní Cenu Civitas, která se každoročně uděluje na konferenci sítě Forum. Každoročně tuto konferenci hostí jiné město, což umožňuje setkávání hlavních hráčů v rámci Evropy i mimo ni za účelem dialogu s evropskými institucemi, dalšími městy a dotčenými subjekty v oblasti mobility.

Skupina politiků, která personálně zastupuje síť měst Civitas Forum je členem politické poradní komise Civitas (PAC). Členové PAC aktivně spolupracují s EU v nabídce informací budoucí dopravní politiky a výzkumných aktivit. Civitas také usnadňuje začlenění místní úrovně prostřednictvím národních sítí Civitas. Díky programu Civinet mohou městské úřady a další organizace působící v oblasti udržitelné městské mobility  získávat užitek ze spolupráce v mateřském jazyce.

Více než 10 let  pomáhá Civitas ambiciózním městům, která zavádí, nebo se chystají zavádět, dopravní strategie podporující udržitelnou městskou mobilitu. Cílem je dosažení změn v dopravním chování a postoji obyvatel, dopravních plánovačů, politiků a průmyslu ve prospěch zelenějších a udržitelnějších dopravních způsobů. Civitas je spolufinancován Evropskou unií, je v něm v současné době 60 měst, z toho 8 z nich připojených v nedávné době prostřednictvím dvou spolupracujících projektů programu Civitas Plus II: Civitas Dyn@mo a Civitas 2Move2.

Civitas Dyn@mo (Dynamic citizens @ctive for sustainable mobility) je strategicky důležitý projekt pro udržitelné dopravní plánování ve čtyřech evropských městech: Aachen (Německo) a Gdyně (Polsko) jako vedoucí města a Palma de Mallorca (Španělsko) a Koprivnica (Chorvatsko) jako učící se města.

Civitas 2Move2 (Moving together for a better mobility) cílí na zlepšení městské mobility zlepšováním nebo vytvářením udržitelnějších a energeticky efektivnějších městských  dopravních systémů. Všechna partnerská města, Brno, Malaga (Španělsko), Stuttgart (Německo) a Tel Aviv-Yafo (Izrael) budou těžit z výměny know-how a realizace progresivních opatření.

 

Civitas I

2002-2006, 19 měst, 4 ukázkové projekty

Civitas II

2005-2009, 17 měst, 4 ukázkové projekty

Civitas Plus

2008-2012, 25 měst, 5 ukázkových projektů

Civitas Plus II

2012-2016, 8 měst, 2 ukázkové projekty

Města Civitas si osvojují integrovaný a participační přístup (zapojování klíčových subjektů) vůči všem dopravním způsobům a aspektům dopravy v městském prostředí. Každé město realizuje sadu opatření šitou na míru konkrétním místním prioritám a problémům. Aktivity vytváří integrální část dlouhodobého městského plánování mobility. Následující stavební kameny iniciativy Civitas poskytují plánovací rámec, zajišťují zapojení politiků a ustavují strategická partnerství:

- Ekologicky šetrné dopravní prostředky a alternativní paliva pomáhají snížit znečištění vzduchu, objem pevných částic, emise skleníkových plynů a hluku. Města Civitas testují bionaftu, bioplyn, vozidla na stlačený zemní plyn a hybridní a elektrická vozidla

- Vysoce kvalitní veřejná doprava musí nabídnout dostupné služby, které jsou rychlé, komfortní, bezpečné a tvoří vhodnou alternativu k používání IAD. Města Civitas se snaží maximálně využít její potenciál.

- Strategie řízení poptávky po dopravě jako např. omezení vjezdu, zpoplatnění komunikací, parkovací politiky, marketingové kampaně a integrované plány mobility přispívají ke snížení objemu dopravy a znečištění

- Řízení poptávky po dopravě (management mobility) pomáhá vytvořit novou kulturu mobility prostřednictvím marketingu, komunikace, vzdělávání a informačních kampaní

- Bezpečnost dopravní i sociální musí být pro cestující zajištěna, hlavně pro cyklisty , chodce a jiné zranitelné skupiny. Města Civitas hledají nové cesty k ochraně cestujících

- Životní styl bez závislosti na autech může být dosažen prostřednictvím moderních informačních technologií, bezpečné infrastruktury, půjčoven kol, car-poolingu, car-sharingu a jiných aktivit

- Městská logistika zásobování a nákladní dopravy by měla být řízena k minimalizaci negativních dopadů na život obyvatel. Města Civitas podporují používání čistších nákladních vozidel a inovace při distribuci zboží

- Dopravní telematické systémy nabízejí příležitosti jak informovat cestující o možnostech přepravy a napomáhají tomu, aby městská doprava byla čistší a efektivnější

- Plány udržitelné městské mobility (SUMPy) nabízejí celostní přístup k dlouhodobému udržitelnému plánováníKe stažení:


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS