Seznam členů

Uničov

1. Krátké představení města.

Uničov je jedno ze sedmi moravských královských měst, ležící na přechodu Hané, Hrubého a Nízkého Jeseníku. Jádrem oblasti je povodí řeky Oskavy. Na jih je kraj otevřen k řece Moravě, od které jej odděluje lužní les Doubrava. Z ostatních stran je obklopen podhůřím Jeseníků. O dávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy, např. objev pravěké železářské huti u Želechovic. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Celé území regionu má ideální podmínky pro cykloturistiku. Trasy vás dovedou k historickým památkám i turistickým zajímavostem. Povedou vás údolím řek i říček s vodopády. Povedou vás mezi poli a na kopce s nádhernými výhledy. Všude jsou cesty lemovány tichými svědky lidové tvořivosti, zvoničkami a božími mukami.

Snad v každé obci je kaple, kostel či jiné zajímavé místo vybízející k zastavení. V současnosti si můžete vybrat výlet po čtyřech značených trasách, ale můžete se napojit i na další cyklotrasy za hranicemi mikroregionu. Více...

Z historie :

Soulad budování cyklostezek s rozvojovými dokumenty

Město Uničov započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného záměru, který spočívá ve snaze zajistit bezpečný cyklistický průjezd městem, bezpečné napojení místních částí obce na město s návazností na okolní obce regionu.

Výstavba cyklostezek je plně v souladu s územním plánem města.

Budování cyklostezek je prováděno v souladu se schváleným projektem „Uničov –město bez bariér“ schválené MěZ dne 30.6.2005 usn.č. 16/6 (poslední aktualizace 7.12.2010 Rmě usn.č.UR56/2/2010), který vychází ze zpracované studie „Řešení cyklistické dopravy v Uničově a místních částech“ z 4/2004 a je plně v souladu se zpracovanou „Marketingovou strategií rozvoje cyklotras mikroregionu Uničovsko“ z 1/2006. V roce 2010 byla dokončena 3.etapa práce na vyhotovení „Územní studie stabilizace základní komunikační sítě města Uničova (dopravní generel)“ –zpracovatel UDI MORAVA s.r.o.  V rámci 1. etapy (10/2007) byla provedena inventarizace, analýza stavu, byly vytýčeny problémové okruhy a cílové řešení. V 2.etapě (5/2008) byl proveden křižovatkový a směrový průzkum dopravy. V 3.etapě byl zpracován návrh dopravních tras. V současné době se v rámci 1.aktualizace zapracovávají nové trasy obchvatu města do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, po jejím schválení bude materiál zapracován do územního plánu města Uničova. Trasy vybudovaných a plánovaných cyklostezek jsou v souladu s tímto dokumentem.

Rozvojové dokumenty:

1) Projekt „Uničov – město bez bariér“. Cíle:

2) Studie „Řešení cyklistické dopravy v Uničově a místních částech“. Cíle:

3) Marketingová strategie rozvoje cyklotras mikroregionu Uničovsko. Cíle:     

web města: http://www.unicov.cz/index.asp

Smíšené komunikace pro cyklisty a pěší

Stezka vede:

Začátek úseku u:

Konec úseku u:

Délka úseku:

Výstavba v

Nákladem

V parku

Začátek - městský park

Konec - městský park

205

před 2000

-

Litovelská

U hrušky

U garáží

65

2000

0,3 (0)

Šumperská

U průmyslové zóny

Mohelnická

1015

2002 (I)

2005 (II)

1,5 (0)

4,7 (2,1 –SFDI a

     0,9 -OLK)

Litovelská

Hrdinů

Za plynárnou

385

2003

1,4 (0)

Hrdinů

Střední

Litovelská

485

2004

2,4 (1,2 -SFDI)

Generála Svobody

Mohelnická

Jiřího z Poděbrad, U Stadionu

480

2005

 

3,4 (1,7 -MMR)

Mohelnická

Dukelská

Konec města Uničov

340

2006

2,0 (0,5 –OLK)

Dukelská

Mohelnická

Litovelská

710

2006

4,8 (0)

Střelice

Střelice zač. obce

Střelice -pohostinství

425

2006

2,4 (0)

Brníčko

U Oskavy

Brníčko „malá strana“

770

2007

4,6 (1,9 –SFDI a

     0,9 -OLK)

Staškova, Gymnazijní, Stromořadí, Šternberská

Hrdinů

Brníčská

850

2008

9,5 (3,4 –SFDI)

Nemocniční, Olomoucká I

Litovelská

konec města Uničov

835

2008

8,5 (3,1 –SFDI)

Pionýrů

Litovelská

Dukelská

650

2009

8,5 (3,5 –SFDI a

     1,0 -OLK)

Olomoucká II

Olomoucká –lokalita nových RD

Konec města Uničov

210

2010

2,3 (1,3 -SFDI a 0,25 –OLK)

Celkem:

7 425

 

 

Cyklistické komunikace

V území

Městský park

UNEX - křižovatka na Brníčko

950

rekonstr. (715)

před 2000

rek.2008

-

rek. 4,8 (4,0 ROP)

II – 449

Parkoviště u supermarketu Hruška

Začátek obce Střelice

1910 (1,35+0,563)

2003 (I)

2006 (II)

5,6 (2,9 –SFDI)

4,3 (2,4 –SFDI)

II – 444

konec města Uničov

Odbočka na Benkov

540

2006

5,4 (0,9 –OLK)

II – 446

konec města Uničov

m.č. Nová Dědina

1635

2008

6,2 (4,7 ROP)

II – 446

konec města Uničov

Konec k.ú. Uničov směr Želechovice

565

2010

8,1 (4,2 –SFDI a 0,6 –OLK)

Celkem:

5 600

 

 

Celkem:

13 025

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

CYKLOTRASY REGIONU UNIČOVSKO

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Doplníme později.

7. Fotogalerie

Ke stažení:

Novinky:


19 / 11 / 2015: Seminář v Uničově ukázal pravou tvář Cyklistické akademie

Seminář v Uničově ukázal pravou tvář Cyklistické akademie

Třetí z řady seminářů Cyklistické akademie se stal skutečným pracovním jednáním. Slovo „akademie“ odkazuje na akademickou oblast, kde na jedné straně jsou profesoři a na druhé studenti. Přístup studentů může být různý - někteří chodí na semináře z povinnosti, někteří ...více

 


« zpět | přehled


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Výhody členství
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS