Seznam členů

Oslavany

1. Krátké představení města.

Město Oslavany leží v malebném údolí řeky Oslavy 25 km jihozápadně od Brna na rozhraní Dyjskosvrateckého úvalu a Českomoravské vrchoviny. Zástavba se dále rozprostírá v hlubokém údolí potoků Balinky a Ketkovského. Součástí města je městská část Padochov, původně samostatná hornická obec 1 km severně od Oslavan. Více

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Trasa v úseku Ivančice - Moravské Bránice - Dolní Kounice

Připravuje se pokračování páteřní cyklostezky napříč Mikroregionem Ivančicko spojující města Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice, zajišťující bezpečnou dopravní obslužnost pro cyklisty po trase dlouhé 15 km. Po úspěšné realizaci úseku Oslavany - Ivančice se začalo s přípravou další trasy v úseku Ivančice - Moravské Bránice - Dolní Kounice.  Je již zpracována vyhledávaci studie a studie proveditelnosti, bylo schváleno navržené vedení trasy, etapizace pro realizaci, byla provedena inventura co bylo ve věci cyklostezky předpřipraveno v katastrech dotčených obcí (Ivančice, Moravské Bránice, Dolní Kounice). Je tím myšleno informace o dílčích projektových studiích, návrzích dopravního řešení, jednání ve věci vypořádání dotčených pozemků atd. Připravujeme výběrové řízení pro zadání zpracování  PD pro územní rozhodnutí a společné jednání s dotčenými orgány státní správy (projektant, investor, odbory dopravy, životního prostředí, Povodí, Lesy, atd.) ve věci jejich vyjádření k realizaci projektu. Nyní město stojí před úkolem jak optimálně zajistit finanční zdroje pro vypracování prvních etap PD.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů. Cyklostezka prochází krajinou kolem řeky Oslavy. Blíže k Ivančicím se vedle cyklostezky nachází Zastavení U Raka. Cyklostezka je součástí cyklostezky č. 5170 ("Templářská"). Více...

Oslavany se staly centrem cyklistického dění na Jihozápadním Brněnsku od roku 1999. Tehdejší oslavanský místostarosta Musil vnímal absenci jakékoli cyklistické infrastruktury v této oblasti a inicioval vznik skupiny šesti  obcí, která spolupracovala na rozvoji cyklotras. Po dohodě s Mgr. Markvartem z KČT a za finanční podpory Skupiny ČEZ a Jihomoravského kraje a Města Oslavany bylo postupně vytvořeno šest páteřních cyklotras. Projektovou studii vypracoval podle návrhu Miloše Musila Václav Zygmund z KČT a zpracovatelem prováděcích  projektů byl ing. Adolf Jebavý.

Cíle roku 2018:                                       

Oslavanská základní škola velkým dílem přispívá k cyklistické gramotnosti dětí školou povinných i předškolních. Z iniciativy zástupce ředitele Petra Horáka vzniklo v areálu školy, s podporou Jihomoravského kraje, dopravní hřiště, kde probíhá nejen výuka dopravní výchovy žáků oslavanské „základky“, a  mateřských škol, ale i kurzy, které pořádá místní DDM pro okolní školy i pro veřejnost. Pořádají se zde místní, okresní ba i krajská kola dopravní soutěže a také už pořádali celostátní finále. Oslavanští žáci jsou úspěšní v rámci České Republiky.

Další úsilí je nasměrováno ke zkvalitnění tras. Cílem je nahradit postupně jízdu po silnicích II. a  III.třídy cyklostezkami. Na prvním úseku se pracuje již od roku 2004. Cyklostezka Oslavany – Ivančice se po velkých problémech s identifikací a vypořádáním pozemků dostává do finiše a bude-li přiznána Mikroregionu Ivančicko  dotace z SFDI, mohla by se realizovat v druhém pololetí letošního roku. Stane se součástí plánovaného krajského cyklokoridoru Brno – Znojmo. Na tomto koridoru plánujeme ještě vybudování cyklostezky Zbýšov – Oslavany přes významný turistický cíl areál Kukla a park Permonium.

Chceme, aby do naší neprávem opomíjené oblasti (Snad proto, že byla vždy vnímána jako průmyslová, což už takřka třicet let neplatí) ležící na rozhraní Dyjsko-Svrateckého úvalu a Vysočiny s krásnými přírodními parky v hlubokých údolích řek Chvojnice, Oslavy a Jihlavy a zříceninami starých hradů,  klášterů a s množstvím dalších historických památek, přijížděli cyklisté a využívali všeho, co Město Oslavany a celé Jihozápadní Brněnsko nabízí.

Logickým vyústěním našich snah bylo rozhodnutí zastupitelstva města přihlásit Oslavany do Asociace cyklistických měst. jsme co do počtu obyvatel nejmenší (necelých 5 tisíc obyvatel), ale spolupráci na tomto fóru považujeme za potřebnou a pro oboustranně  přínosnou.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. kv

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. kv

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

5. Typy na výlety-cyklovýlety

Základní informace: www.cykloklub-oslavany.cz a tipy na výlet.

Ve směru západ – východ jsou to cyklotrasy KČT 403 Kramolín – Přízřenice (dosun nedokončená od Ivančic  dále k Brnu pro zatím nevyřešenou otázku průchodnosti přes lokalitu Střibský mlýn) a 404 z Moravského Krumlova do Rajhradic. Obě navazují na cyklostezku Brno – Vídeň a na Vinařské cyklostezky.

Ve směru sever – jih jsou to trasy 5170 Velká Bíteš – Moravský Krumlov, 5171 Domašov – Pohořelice, 5172 Rosice – Židlochovice a 5173 Zastávka – křižovatka Biskoupky, která propojuje všechny trasy úhlopříčně.

Dále vznikly 4 okruhové tématické cyklostezky ze startem na oslavanském zámku Hornická,Energetická, Templářská a Pivovarská. Celý systém má více než  500 km a je zde umístěno 44 informačních tabulí a 21 odpočívek.

Oslavanské cyklostezky žijí čilým ruchem. Pravidelně jsou na nich pořádány čtyři tradiční akce: Odemykání Templářské cyklostezky (1.5.), Vyjížďka po Pivovarské (poslední sobota v srpnu), Vyjížďka po Hornické (2.neděle v září) a Zamykání Templářské (28.9.). Akcí se v průměru zúčastňuje 100-150 zaregistrovaných účastníků a rekord je 264 zapsaných cyklistů. Cyklisty vyvádí od startu známé osobnosti – cyklocestovatelé Michal a Lucka, Josef Zimovčák na vysokém kole, Ivan Křivánek na drezíně a končí se tanečkem na zámeckém nádvoří při doprovodu některé místní country kapely.

Díky pro cyklisty přitažlivé atmosféře a díky cyklostezkám, byť zatím pouze tematickým, vznikl v Oslavanech cykloklub, který sdružuje kolem sta aktivních členů, kteří pořádají akce a jezdí na společné pobyty po celé republice.

Více informací zde.

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Bude doplněno

7. Fotogalerie

 
Novinky:


28 / 11 / 2018: Cyklostezka napříč Mikroregionem Ivančicko je nyní prodloužena o dalších 5 km.

Cyklostezka napříč Mikroregionem Ivančicko je nyní prodloužena o dalších 5 km.

Úsek cyklostezky od obce Ketkovice v lesním úseku od části Milošov do Oslavan, po které jsou vedeny cyklotrasy KČT 5170, a okruhové tematické cyklostezky Hornická, Templářská a Pivovarská má nový asfaltový povrch. Po více než dvacetileté intenzivní těžbě v polesí ...více

 

9 / 7 / 2017: Výstava "Města s dobrou adresou" v Oslavanech prodloužena

Výstava "Města s dobrou adresou" v Oslavanech prodloužena

Výstava, která od dubna 2015 putuje po českých a moravských městech, zavítala také do Oslavan. Původně tu měla být k vidění jen do konce června, aktuálně tu ale bude k vidění celé prázdniny. Pevné panely jsou umístěny na hlavním náměstí 13.prosince v blízkosti ...více

 

25 / 3 / 2017: Cyklostezka Oslavany-Ivančice patří mezi nejvíce využívané stezky v Jihomoravském kraji

Stezka Oslavany - Ivančice, která byla uvedena do provozu před dvěma lety, odvádí cyklisty z nebezpečné silnice II. třídy mezi dvěma centry v regionu, kterými jsou města Oslavany a Ivančice. Od 1.1. 2016 do 30.11. 2016 byl na cyklostezce umístěn sčítač průchodů na této trase. Kolem sčítače projelo nebo prošlo ...více

 

25 / 2 / 2017: Cykostezka Oslavany - Ivančice zažila první skutečně velkou vodu.

Cykostezka Oslavany - Ivančice zažila první skutečně velkou vodu.

Cykostezka Oslavany - Ivančice zažila první skutečně velkou vodu. Překotné tání po tuhé zimě vzedmulo řeku Oslavu a rozlitá řeka s masou ledových ker zatopila cyklostezku. Okamžitě po opadnutí hladiny byla cyklostezka oslavanskými Technickými službami a hasiči uklizena a je znovu průjezdná. Není nic poškozeno, ...více

 

11 / 9 / 2016: Slavnostní křest nového mobiliáře na cyklostezce Oslavany-Ivančice

Slavnostní křest nového mobiliáře na cyklostezce Oslavany-Ivančice

Dne 30. července 2016  dopoledne proběhla na cyklostezce Oslavany-Ivančice slavnostní projížďka spojená s křtem nového mobiliáře. Akce se zúčastnily desítky cyklistů z obou měst.  Start symbolické projížďky se konal v Oslavanech na zámku a cílem byla pouť v Ivančicích. Nově ...více

 

4 / 5 / 2016: V Oslavanech odemykali Templářskou stezku

V Oslavanech odemykali Templářskou stezku

Tradiční „otvírák“ cyklistické sezóny na oslavanských tématických okruhových cyklostezkách Odemykání Templářské cyklostezky se loni nesl na vlně euforie ze slavnostního stříhání pásky na nové cyklostezce Oslavany – Ivančice. Letos už má ...více

 

18 / 4 / 2016: Oslavanská cyklostezka oslaví první narozeniny

Oslavanská cyklostezka oslaví první narozeniny

Prvního května uplyne rok od slavnostního otevření cyklostezky Oslavany – Ivančice. Stezka spojuje dvě největší města Mikroregionu Ivančicko. Oslavany a skoro desetitisícové Ivančice. Cyklostezka je koncipována jako stezka pro pěší a cyklisty široká 3 m a dlouhá 3200m s asfaltovým povrchem. ...více

 

15 / 3 / 2016: Oslavanské cyklostezky se chystají na novou sezónu.

Oslavanské cyklostezky se chystají na novou sezónu.

  Mikroregion Ivančicko, který byl investorem cyklostezky Oslavany – Ivančice a má v majetku mobiliář oslavanských tématických cyklostezek se chystá na nadcházející sezónu tím, že realizoval naváděcí systém značení k cyklostezce aby i cyklisté, kteří nejsou ...více

 

5 / 11 / 2015: Oslavany - nejen hornictví, ale i pivovar

Oslavany - nejen hornictví, ale i pivovar

Město Oslavany ležící zhruba 25 km jihozápadně od Brna se mohou pyšnit nejen bohatou historií hornictví, ale také pivovarem s vlastním oslavanským pivem. Podívat se sem můžete nejen díky speciálního dílu pořadu Cyklotoulky, který vás provede údolím malebné říčky ...více

 

31 / 5 / 2015: Město Oslavany se dočkalo své vytoužené cyklostezky Oslavany - Ivančice

Město Oslavany se dočkalo své vytoužené cyklostezky Oslavany - Ivančice

Ten příběh je typický pro řadu měst v Česku. Provoz na silnicích tak vzrostl, že cyklisté na nich riskují svoje životy.  Abychom tedy podpořili rozvoj cyklodopravy, bez nových cyklostezek se neobejdeme. To stejné platilo i o úseku Oslavany - Ivančice.  O cyklostezce se vážně začalo uvažovat již v roce 2003. ...více

 

19 / 11 / 2015: Město Oslavany se stalo dalším členem Asociace měst pro cyklisty

Město Oslavany se stalo dalším členem Asociace měst pro cyklisty

Město Oslavany se stalo dalším členem Asociace měst pro cyklisty Oslavany se staly centrem cyklistického dění na Jihozápadním Brněnsku od roku 1999. Tehdejší oslavanský místostarosta Musil vnímal absenci jakékoli cyklistické infrastruktury v této oblasti a inicioval vznik skupiny šesti ...více

 


« zpět | přehled


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Výhody členství
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS