Seznam členů

Lysá nad Labem

1. Krátké představení města.

První historická zmínka o městu je z 11. století v souvislosti s knížetem Jaromírem, kterého na lyském hradě věznil, oslepil a později nechal zavraždit jeho bratr Oldřich. Existence Lysé nad Labem jako města je doložena rokem 1291, kdy královna Guta, manželka Václava II., vydala listinu, jež sjednocovala osady statku v jeden hospodářský celek. Lyská panství měli během historie v držení různí majitelé, mezi nimiž nechyběla přemyslovská knížata, české královny a různé šlechtické rody. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Lysá je městem cyklistů, kteří se ve městě pohybují na kole přirozeně, aniž by čekali na vybudování nějakých zvláštních opatření. V poslední době se ale začaly množit nehody, to vyvolává diskuse o nových opatření, která by řidiče upozornila na přítomnost cyklistů a celkově zvýšila bezpečnost na silnicích. Velmi důležité je začít vnímat, že kolo je právoplatným spoluúčastníkem městské přepravy. A většinou každý z nás je jednou cyklistou a jindy řidičem.

Navrhovaná opatření tedy jsou:

1/ Dopravní upozornění značkou na zvýšený výskyt cyklistů a chodců

(Toto opatření považuji za rychlé, snadné a technicky nenáročné.) Nezakazuje, nepřikazuje, ale aspoň upozorní na nutnost klást zvýšenou pozornost na provoz cyklistů a chodců, viz foto.

Doporučená místa pro umístění jsou na vjezdech do města a při vjezdech do centra. značka rozšířená o upozornění na přecházení chodců.

Navrhované lokace: mapy.cz https://mapy.cz/s/2klXx 

1. Příjezd od Prahy od dálnice před odbočkou na veslák

2. Litol, Jiráskova, u hřiště

3. Litol, Družstevní, začátek

4. Na Zemské stezce, před křižovatkou pod nadjezdem

5. Jedličkova, před křižovatkou s ulicí Na Mlíčníku

6. Poděbradova, u vjezdu do obce

7. Od Milovic v úrovni ulice Na Homolce

8. Od Benátek u vjezdu do obce

9. Sojovická, u konírny

10. Dvorce, u vjezdu do obce

11. Karlov, od Byšiček před železničním přejezdem

12. Stržiště, od Byšiček za železničním přejezdem

 

Za prioritní informaci pro tranzitní řidiče považuji upozornění, že vjíždí do města s výskytem cyklistů a chodců – nelze se tedy divit, proč seniorka, která pojede z Litole na kole k lékaři do centra, je na silnici a zpomaluje tak provoz.

 

2/ Piktogramový koridor pro cyklisty

Upozorňují řidiče, že musí respektovat určité vymezené místo na silnici pro cyklistu v případě, že se tam cyklista právě vyskytuje.

Dle TP 179:

• pro jízdu cyklistů ve vozovce prostorově nejúspornější opatření

• užívá se pro zvýraznění pohybu cyklistů nebo naznačení směrových pohybů

• umístěním nevytvářet situace svádějící řidiče k nebezpečnému předjíždění cyklisty

 

Navrhované lokace:

Hlavní průjezdy městem od J-S (od příjezdu od Prahy, Nymburka, průjezd městem na Milovice), od Sojovic do centra:

1. Družstevní

2. Po úpravě krajnic na ul. Jedličkova

3. Po rekonstrukci v ul. ČSA

4. Sojovická

5. Čechova (?) je ulicí velmi frekventovanou cyklisty, kteří jedou pak kolem závodiště ke sv. Václavovi a zpět. Pokud nelze technicky realizovat, alespoň upozornění na zvýšený výskyt cyklistů.

6. Ke Karlovu, kolem závodiště až k žel. přejezdu, zde dochází k časté kolizi cyklistů s nervózními řidiči aut, která jedou jen do osady Řehačka nebo do Byšiček. Pokud nelze technicky realizovat, alespoň upozornění na zvýšený výskyt cyklistů.

 

Jiří Drbohlav navrhuje lokace, kde udělat prvky pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru:

• Jedličkova I.

• Jedličkova II

• Sojovická

• Stržiště

• Československé armády

• Poděbradova

• Čechova

• Masarykova

• Družstevní

• Mírová I

• Mírová II

• Jiráskova

• Palackého

• Komenského

Na základě šířkových možností a skladby proudu by se navrhla opatření. Rozpracováno.

 

3/ Omezení rychlosti v úsecích nebezpečných pro pro pěší a cyklisty při vjezdech do centra

Již se projednává, RM uložila projednat DI Nymburk snížení rychlosti z 50 na 30 ve 3 úsecích:

1. Sojovická už před Muzeem B. H. a průtah přes náměstí B. H.

2. Jedličkova ve směru od nadjezdu, od čerpací stanice ke kinu

3. ČSA ve směru od Milovic před kinem

 

4/ Podpora pro bezpečné parkování kol

Připravuje se výměna stávajících cyklostojanů za stojany nové na cca 65 místech v centru města a okolí. Konstrukčně lepší stojany zaručí lepší a pohodlnější a bezpečnější parkování kol před obchody, úřady.

Tímto se podpoří také bezpečnější užívání kol po městě.

 

5/ Tzv. měkká opatření – osvěta a propagace

Pojďme ukázat lidem, že jezdit na kole je fajn, že je to "in" nejenom jako sportovní výkon, ale i jako dopravní prostředek. Tak jako nám sluší to „nejdokonalejší auto“, ve kterém zažijeme úžasné pocity a posune nás na vyšší „level“, jak citují reklamy, tak bychom mohli ukázat např. prostřednictvím reklamních bannerů, že kolo je „chytré a vkusné a zábavné řešení“.

Mohli bychom to zadat pro zpracování návrhů grafické škole (Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem), než jim začnou maturitní přípravy.

 

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Lysá nad Labem je historicky cyklistickým městem.... to je asi takové slovní spojení, jako že toto město leží u řeky Labe, v polabské nížině. Tudíž je to samozřejmou vlastností. Přesto se nám dlouhá léta nedaří vzít tuto skutečnost za samozřejmost a pro bezpečnost jízdy na kole něco vytvořit. Kdysi se tu jezdilo převážně na kole, pak nám přibyla auta a ubylo cyklistů. Nicméně v posledních letech se rychle zvyšuje množství „uvědomělých“ cyklistů, kteří vědí, že jezdit na kole je „chytré“ řešení, ne jenom jako volnočasový sport. Nic to nestojí, nic to nezamořuje, nezabírá místa na parkování, a navíc to prospěje samotnému cyklistovi.

 

5. Tipy na cyklovýlety a další související informace

Naučná stezka Lysá nad Labem - Čelákovice

Stezka, o délce 21 km, je vedena především po veřejných cestách, většinou jde o lesní cesty, polní cesty a pěšiny. Je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. Na její trase je celkem 23 zastavení s informačními panely, které upozorňují a vysvětlují většinu významných a historických pozoruhodností této části Polabí. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Operační plán zimní údržby komunikací (MK) a chodníků řeší zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti ve městě. Případný odvoz sněhu z určených částí bude řešen operativně dle požadavku města.

Zimní údržba komunikací si vyžaduje zvlášť pečlivou pozornost, současně musí být respektovány historické části města, údržba schodů apod.

Při zpracování technických podmínek je zapotřebí úzké spolupráce s městem, zejména s městskou policií. Operační plán vychází z vlastních sil a prostředků, které jsou do této oblasti směřovány, zejména nasazení techniky SÚS a ze schváleného silničního zákona. Více...

7. Fotogalerie
Novinky:


19 / 2 / 2018: Přehled cyklostojanů na českém trhu

V Lysé nad Labem se připravuje obnova místních cykloparkovišť. Připravuje se výměna stávajících cyklostojanů za stojany nové na cca 65 místech v centru města a okolí. Konstrukčně lepší stojany zaručí lepší a pohodlnější a bezpečnější parkování ...více

 

9 / 2 / 2018: Parkovací věž v Lysé využilo už tisíc cyklistů

V pondělí si do parkovací věže pro jízdní kola v Lysé uschoval svůj bicykl tisící cyklista. Cyklověž stojí u nádraží už od začátků prosince a vejde se do ní 118 kol. Informoval o tom Nymburský deník.  Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/cyklovez-hlasi-1000-zakaznika-20180116.htmlvíce

 

16 / 6 / 2016: Novou stezku podél Labe postaví kraj

Síť cyklostezek na území středních Čech se rozroste o trasu Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice. Nabídka sportovních a turistických aktivit se zároveň rozšíří i díky nové lávce přes Labe pro pěší a cyklisty mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem. ...více

 

19 / 1 / 2016: Memorandum o realizaci cyklostezky přes Lysou n./L. do Čelákovic bylo podepsáno

Projekt cyklostezky podél břehů Labe z Nymburka až do Čelákovic se posunul 
o další významný krok kupředu. V pátek ráno 15. ledna 2016 se 
sešli v Čelákovicích na radnici na pozvání starosty  Josefa Pátka představitelé měst a obcí mezi Nymburkem a Čelákovicemi, ...více

 

18 / 9 / 2015: Lysá nad Labem: Happening na Masaryčce a okružní plavby Blanicí

Lysá nad Labem: Happening na Masaryčce a okružní plavby Blanicí

V neděli 13. září se konala akce s podporou města na částečně uzavřené Masarykově ulici a Husově náměstí. V Lysé nad Labem si tak vyzkoušeli, jak by se obyvatelům líbilo zklidnit provoz v centru města a oživit ulice a náměstí lidmi, stánky s občerstvením, kavárničkami ...více

 

1 / 6 / 2015: Lysá nad Labem: Chceme být městem, kde se dobře žije

Lysá nad Labem: Chceme být městem, kde se dobře žije

20. května v Lysé nad Labem proběhlo první veřejné projednání plánu městské mobility (PUMM). Jednatel asociace tu zároveň navrhl první instalaci cyklistické ulice u nás. Cyklokoordinátorka města Dana Hančová o tom píše:        Lysá začala v lednu intenzivně ...více

 

14 / 5 / 2015: Lysá představuje svým občanům plán mobility

Lysá představuje svým občanům plán mobility

Ve středu 20. května se uskuteční setkání v Lysé nad Labem, kde se představí chystaný plán mobility. Město v Polabí je v současnosti křižovatkou několika hlavních silničních a železničních koridorů, dominantou centra je velké parkoviště. Přitom ze všech stran to mají ...více

 

17 / 4 / 2015: Přání z Lysé nad Labem

Přání z Lysé nad Labem

I dálkové cyklotrasy spoluvytvářejí současná „poutní místa“ pro setkávání lidí, lidí z dálky a lidí z města, kudy procházejí. Kde se lidé scházejí, tam se lépe komunikuje a kde se  komunikuje, tam se lépe rozvíjí ...více

 

17 / 4 / 2015: Cyklistická ulice, jak ji neznáme

Cyklistická ulice, jak ji neznáme

Pokud chceme zjistit informace o tzv. Cyklistické ulici, najdeme je například na webech cyklomesta.cz, cyklodoprava.cz, nebo cyklokonference.cz). Chystaná novelizace silničního zákona s ní ale nepočítá. A není ani divu. Vždyť i Asociace měst pro cyklisty, která rok a půl připravovala spolu s MD tuto novelizaci s ní ...více

 

19 / 11 / 2015: Lysá se zapojí do Evropského týdne mobility, převážně prostřednictví škol.

     Naše město poprvé vstoupí do programu Evropského týdne mobility (ETM). Co to pro Lysou znamená ? Ve dnech 16. – 22.9. probíhá v celé Evropě ETM, zúčastňují se ho každoročně i mnohá česká města. Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím ...více

 


« zpět | přehled


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Výhody členství
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS