O asociaci


Záleží nám na místech, kde žijeme. Jsme starostové, primátoři, členové městských zastupitelstev, ale i občané, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Víme, že jízdní kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Chceme budovat integrovanou dopravu, ne rozdělovat obyvatele na cyklisty a řidiče. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

Členové - Budování místní komunity

Cílem je postupně budovat „Města s dobrou adresou“.

Kde jinde by se měla budovat, než v samotných městech? Při vytváření veřejného prostoru, který je přívětivý a bezpečný, má velmi důležitý hlas místní komunita zastoupená neziskovými organizacemi.  Pomáhat tomu chtějí místní sdružení:

CykloBudějovice je občanské sdružení založené na podzim roku 2013. Vznik sdružení byl v návaznosti na úspěch Velké budějovické jízdy, kterou jsme pořádali a které se zúčastnilo přes 300 účastníků a následně otevřeného dopisu adresovaného radním a politikům, který byl sepsán jako veřejná objednávka po bezpečných a logicky návazných cestách pro cyklisty. Tento dopis podepsalo na 600 lidí a významné místní firmy a byl pro nás jistou motivací pro pokračování jednak v nátlaku na radnici, ale také s nabídkou spolupráce na rozvoj cyklodopravy v našem městě.

Partner pro Statutární město České Budějovice.

 

OSTRAVOUNAKOLE je občanské sdružení (zde jsou k nahlédnutí stanovy), které zajímá cyklistická infrastruktura v Ostravě i jejím blízkém okolí. Naším cílem je především snaha zasazovat se o lepší podmínky pro cyklistickou dopravu.
Pravidelně pořádáme cyklojízdy Ostravou a v roce 2013 jsme se jako lokální organizátoři chopili kampaně Do práce na kole.

Partner pro Statutární město Ostrava.

Iniciativa za bezpečnou cyklodopravu na Zlínsku, Kontakt: Jana Vybíralová, mob. 721470315, e-mail: cyklozlin@email.cz. Partner pro Statutární město Zlín.

Iniciativa Plzeň na kole /www.plzennakole.cz/ je volné seskupení lidí v Plzni, kteří fandí jízdnímu kolu coby rovnoprávnému prostředku individuální dopravy ve městě a chtějí se zasadit o lepší podmínky pro městskou cyklistiku. Iniciativa pořádá pravidelné jarní a podzimní cyklojízdy, veřejné cyklodílny, v Plzni koordinuje kampaň Do práce na kole, jedná s politickou reprezentací města a s městskými samosprávami o zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku - zprůjezdňování jednosměrek atd. Iniciativa se snaží prosazovat principy budování trvale udržitelné kultury dopravní infrastruktury města Plzně.

 

 

Labská stezka o.s. propaguje v partnerských městech rozvoj cyklostezek nejen pro sport a volný čas, ale i pro cyklodopravu a udržitelný rozvoj. Její předseda Ing. arch Jan Ritter více než 15 let spolupracuje s Ing. Jaroslavem Martinkem na propagaci cyklistiky a cyklodopravy. Pořádáme konference, cyklistické akce, cykloakademie, spolupracujeme s cyklokordinátory měst (Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem). Cílem je zlepšit podmínky pro cyklisty ve městech a rovněž šířit osvětu o možnostech vstupu měst do Asociace cykloměst.

 

Olomoučtí kolaři -Olomoučtí kolaři jsou otevřené neziskové sdružení příznivců cyklistické dopravy a cykloturistiky. Naším cílem je zlepšovat podmínky pro dopravu na kole v Olomouci a prosazovat oprávněné zájmy cyklistů. Navrhujeme a podporujeme takové úpravy dopravní infrastruktury, aby se vytvořily předpoklady pro rozšíření jízdy na kole jako bezpečného a k životnímu prostředí šetrného způsobu dopravy. Při prosazování těchto cílů máme zájem nacházet přijatelné kompromisy s ostatními účastníky silničního provozu a chodci.

 

NaKole, z.s. - spolek se zabývá tématem cykloturistiky a cyklodopravy. Projekt Nakupuj na kole dlouhodobě upozorňuje na možnosti jízdního kola při každodenních cestách. Spolek každoročně pořádá oslavu městské cyklistiky v Praze pod názvem Pražské cyklozvonění.

                                                

Opavounakole - informace budou k dipozici v blízké době.

 

Cykloklub Kučera - informace budou k dipozici v blízké době.

 

Například v Olomouci začíná fungovat pracovní skupina, která funguje tímto způsobem. Město připravuje kampaň, která má pomoci měnit dopravní chování směrem k šetrnějším způsobům. Na této kampani se přirozeně budou podílet také místní sdružení a iniciativy – společným fundraisingem a spolupráci na akcích a kampaních, jako jsou Do práce na kole, Nakupuj na kole, cyklojízdách, městských festivalů a dalších.

Je ale pravda, že tato spolupráce v některých městech nefunguje, nebo je jen formální. Úkolem asociace je asistovat u tohoto procesu, v žádném případě ale nemůže hodnotit situaci v jednotlivých městech. Cíle asociace jsou spojené s „dobrou adresou“, které určují základní hodnoty.

Je zásadní rozdíl kritizovat někoho přes média, vyjadřovat se k tématům, o kterých možná sami málo víme,  anebo někam přijet a u jednoho stolu porozumět problému a zároveň připomenout právě ty hodnoty, na kterých stojí základy asociace. Můžeme do města přijet, můžeme přivést výstavu GOOD CITY, můžeme udělat vzdělávací program pro úředníky a politiky, můžeme udělat besedu s veřejností, či připravit nezávislý posudek.  Zodpovědnost za konkrétní opatření ale vždy nese město, všichni ostatní mohou sloužit jako poradci, ať už jde o Asociaci cykloměst, místní sdružení nebo dopravní odborníky. Rozhodnout se, kterou cestou půjde, však musí každé město samostatně.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS