Aktivity

Aktivity Asociace měst pro cyklisty jsou následující:

 1. Podpora měst v realizaci plánů udržitelné městské mobility, které by měly řešit i otázku cyklistické dopravy. Za tím účelem byla asociace jedním ze zakladatelů značky Město s dobrou adresou.
 2. Iniciování vzniku expertní skupiny pro městskou mobilitu, a to v návaznosti na iniciativu Město s dobrou adresou. Za tím účelem byly pořádány jednání, workshopy, konference, výstavy.
 3. Provozování webového portálu akademie městské mobility (www.mesto.dobramesta.cz) a pomoc městům s jeho aplikací na místní úroveň. Provozování facebooků MSDA a cyklostrategie.
 4. Propagace a výměna osvědčených postupů a příkladů nejlepší praxe: a) oblast celkové městské mobility, b) oblast cyklistické dopravy, c) novinky na webech.
 5. Nabídka uceleného vzdělávacího programu pro města a to nejen pro politiky, úředníky, ale také pro veřejnost na základě principů Místní agendy 21.
 6. Spolupráce na zpracování Panevropského plánu pro rozvoj cyklistické dopravy.
 7. Podpora aktivit ECF, která mimo jiné připravuje i Cyklostrategii EU.
 8. Podpora řešení problematiky zranitelných účastníků dopravního provozu: a) podklady pro legislativní změny a spolupráce na aktualizaci TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
 9. Zpracování přehledů možností financování a jednání o nových možnostech podpory výstavby cyklistické infrastruktury.
 10. Nabídka dánské výstavy "Města s dobrou adresou" s besedou pro občany. Nabídka účasti na soutěžích Tady žiju (2016), či ceny Víta Brandy (2015).
 11. Spolupráce na vytvoření dokumentů podporující fyzickou aktivitu občanů.
 12. Spolupráce na vytvoření národního produktu na podporu fyzické aktivity Česko jede. Pro rok 2017 přešla značka již pod CzechTourism a asociace bude i nadále spolupracovat na této aktivitě. Součástí je i nabídka vypracování produktů Česko jede pro kraje, mikroregiony a MAS.
 13. Realizace projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí.

Asociace měst pro cyklisty se ve všech aktivitách inspiruje trendy, které nastavila Evropská komise.

PODROBNÉ INFORMACE

1) Asociace měst pro cyklisty podporuje města v realizaci plánů udržitelné městské mobility, které by měly řešit i otázku cyklistické a pěší dopravy. Asociace měst pro cyklisty proto rozjela iniciativu Město s dobrou adresou (www.dobramesta.cz), aby poukázala na fakt propojení cyklistické dopravy a plánů udržitelné městské mobility (pozn. jednalo se opatření 3.2.1. národní Cyklostrategie). V roce 2017 předá agendu Město s dobrou adresou kompetentnějším subjektům, ale i nadále bude jedním ze silných partnerů této iniciativy. Za tím účelem vydala asociace začátkem roku 2017 leták, ve kterém chce vyzvednout roli partnerství, poukázat na problém s dopravou a motivovat města ke konkrétním aktivitám v oblasti městské mobility.

2) Asociace měst pro cyklisty již dlouhodobě iniciuje vznik expertní skupiny pro městskou mobilitu, a to v návaznosti na iniciativu Město s dobrou adresou (viz bod 1). Proběhla již řada jednání, ale oficiální taková skupina, složená z řady partnerů, vznikne až v roce 2017. I za tímto účelem Asociace měst pro cyklisty spolu s partnery plánuje uspořádat konferenci.

3) Asociace měst pro cyklisty provozuje webový portál městské mobility (www.mesto.dobramesta.cz) a nabízí řadu užitečných informací na svých stránkách. V roce 2017 bude na webovém portálu městské mobility spolupracovat s dalšími subjekty, možná jej i předá kompetentnějším subjektům, ale i nadále bude dávat silný důraz zejména na cyklistickou dopravu. Webový portál nabízí ovšem více, než jen předat informaci, ale má také pomoci vytvořit podmínky pro jejich implementaci do praxe. I proto byla vytvořena  tato webová stránka, ze které si města mohou vytvořit svou stránku, jako např. www.prerov.dobramesta.cz, www.otrokovice.dobramesta.cz nebo www.olomouc.dobramesta.cz. Každému městu přitom zástupci iniciativy Město s dobrou adresou nabízejí pomoc s její aplikací na místní úroveň. Prezentace na internetu má smysl jen tehdy, pokud web bude zástupce města dále spravovat, dávat sem aktuální informace a mít za sebou politika (či radu, nebo zastupitelstvo), který ho tímto úkolem také pověří. Má se jednat o nástroj, který má pomoci komunikovat téma udržitelné mobility s veřejností. Web je tedy jen jedním z nástrojů. Více se města mohou dozvědět o městských webech na tomto odkaze.

4) Asociace měst pro cyklisty dlouhodobě podporuje propagaci a výměnu osvědčených postupů a příkladů nejlepší praxe. Příklady z oblasti celkové městské mobility jsou na odkaze http://mesto.dobramesta.cz/temata, příklady z oblasti cyklistické dopravy jsou na tomto portále. Součástí aktivity je zveřejňování novinek na webech www.dobramesta.cz a www.cyklomesta.cz. Setříděné novinky za rok 2016 je ke shlédnutí na odkaze - http://www.dobramesta.cz/priklady-z-praxe/zajimavosti-z-roku-2016/. V roce 2017 na této agendě bude spolupracovat s dalšími subjekty, aby pokud možno existovala jedna velká databáze dobrých příkladů, která bude součástí webového portálu pro městskou mobilitu. Asociace bude aktivně přispívat do této databáze.

 

5) Asociace měst pro cyklisty připravila pro města ucelený vzdělávací program, který obsahuje řadu aktivit trvajících i několik měsíců. Bude probíhat v úzké spolupráci s vedením města. Nejde totiž jen o předání informace, ale také o vytvoření podmínek a organizačních nástrojů pro implementaci plánu do praxe. Jinými slovy, město bude mít vzdělaného koordinátora městské mobility, který bude vést pracovní skupinu složenou z různých odborů a bude mít za sebou politickou reprezentaci.

6)Asociace měst pro cyklisty podporuje řešení problematiky zranitelných účastníků dopravního provozu prostřednictvím strategie bezpečnosti na silnicích v souladu s národní Cyklostrategií a samozřejmě úzce spolupracuje se všemi subjekty zabývajícími se bezpečností (BESIP, CDV, Tým silniční bezpečnosti, Centrum Semafor). Konkrétně se věnovala otázkám změn v cyklistické legislativě a aktuálně se spolupodílí na tvorbě Technických podmínek TP179 – navrhování komunikací pro cyklisty. Dále se spolupodílí na vydávání tiskových zpráv v této oblasti. Asociace dále bude aktivně přispívat články o dané problematice do webového portálu pro městskou mobilitu.

7) Asociace měst pro cyklisty dlouhodobě zpracovává přehledy možností financování a dále průběžně jedná se Státním fondem dopravní infrastruktury a dalšími partnery o nových možnostech podpory výstavby cyklistické infrastruktury. Velkým posunem je například možnost využití těchto zdrojů například pro realizaci cyklistických pruhů, nebo možnost, že kraje mohou podávat projekty na výstavbu cyklostezek. Asociace měst pro cyklisty se podílela na přípravě evropských strukturálních fondů pro období 2014 - 2020.

8) Asociace měst pro cyklisty podporuje své členy, aby se aktivně zapojovali do osvětových a informačních kampaní Evropský týden mobility, který je zaměřený na propagaci multimodality, a Evropský týden sportu, který informuje o potřebě fyzické aktivity a propaguje participaci všech úrovní samosprávy na sportovních aktivitách. Městům je dále nabízena dánská výstava "Města s dobrou adresou" s besedou pro občany, mohla se účastnit soutěží Tady žiju (2016), či ceny Víta Brandy (2015). Pro své členy shromažďuje příklady dobré praxe osvětových a informačních kampaní a pořádá semináře s danou problematikou. Informace jsou průběžně shromažďovány zde http://www.cyklomesta.cz/aktivity/cyklisticka-akademie/priklady-z-praxe-kampane/. Asociace dále bude aktivně přispívat články o dané problematice do webového portálu pro městskou mobilitu.

9) Asociace měst pro cyklisty se dlouhodobě zabývá podporou fyzické aktivity občanů, samozřejmě ve spolupráci s dalšími partnery, jako jsou Universita Palackého v Olomouci, Asociace nemocnic, Ministerstvo zdravotnictví. V roce 2015 se spolupodílela na tvorbě vládního dokumentu Zdraví2020. V roce 2017 na této agendě bude spolupracovat s dalšími subjekty. Informace jsou průběžně shromažďovány zde http://www.mesto.dobramesta.cz/zdravi-a-zdravotnictvi. Asociace dále bude aktivně přispívat články o dané problematice do webového portálu pro městskou mobilitu.

10) Jedním z konkrétních projektů na podporu fyzické aktivity je Česko jede, kde právě Asociace měst pro cyklisty stála u jejího zrodu. Pro rok 2017 přešla značka již pod CzechTourism a Asociace měst pro cyklisty bude i nadále spolupracovat na této aktivitě.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS