Platforma pro mobilitu

Asociace měst pro cyklisty začala jako jedna z prvních v České republice představovat principy plánu udržitelné městské mobility, aby tím mohla upozorňovat na problémy s podporou cyklistické a pěší dopravy. Asociace měst pro cyklisty proto rozjela s několika partnery iniciativu Město s dobrou adresou, aby poukázala na fakt propojení cyklistické dopravy a plánů udržitelné městské mobility. Značka „Město s dobrou adresou“ (zkráceně MSDA) je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. 

Právě otázky spojené s městskou mobilitou byly otevřeny na konferenci CITY CHANGERS, která proběhla ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě. Jejím hlavním cílem bylo vytvoření podmínek pro to, aby v roce 2018 byla ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu,která bude společně řešit národní otázky a zájmy v oblasti městské mobility. 

Inspirací pro vznik národní platformy se stal evropský projekt Partnerství městská mobilita (PUM), který od roku 2017 koordinuje MMR.

Evropský projekt Partnerství městská mobilita

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem evropského projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU). Ta je novou iniciativou členských států, Evropské komise a evropských měst a zájmových organizací, jejímž cílem je umožnit městům podílet se na návrzích úprav evropské a částečně i národní regulace, na financování a výměně znalostí a dat. Více informací lze nalézt na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“). Cílem každého takového Partnerství je sestavení tzv. Akčního plánu, který bude obsahovat doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit.

MMR si v rámci realizace tohoto projektu vytvořilo poradní panel, jejímž členem je i Asociace měst pro cyklisty.  Právě asociace pak přišla s návrhem, aby podobné partnerství vzniklo i na národní úrovni, kde by řešilo stejné úkoly jako mezinárodní projekt, ale z národního pohledu. Přeci jen každý členský stát má svá specifika a to co funguje v jednom státě, nemusí fungovat ve druhém. To stejné platí dokonce i o dopravní kultuře měst ve stejném státě (např. město Pardubice bude asi mít jiné dopravní priority než město Ústí nad Labem). Partnerství tak bude řešit témata udržitelného rozvoje v dopravě, která sice jsou nastavena v rámci evropského projektu, ale budou řešena v národním kontextu. Jedná se o tyto 4 oblasti:

a)     Podpora aktivní mobility, řešení veřejného prostoru pohledu pěších a cyklistů, parkovací politika, nízkoemisní zóny, čistá vozidla. V rámci priority jsou i měkké nástroje, které směřují ke změně dopravního chování.  

b)     Mobilita jako služba, chytré technologie.

c)      Veřejná doprava, multimodalita.

d)     Governance princip vládnutí = participace = komunikační strategie, Plány udržitelné městské mobility.

Zvláštní pozornost je věnována strategickému řízení. Města jsou vedena k tomu, aby problematiku dopravy a mobility řešila pomocí tzv. Plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Zapomíná se ale na to, že se jedná o strategický dokument a nikoliv o dopravní generel, který je jen jinak nazván. Důraz by měl být kladen na vysvětlení a zdůvodnění, co znamená strategické řízení z pohledu PUMM.

Více o tom, kdo stojí za platformou Partnerství pro městskou mobilitu najdete zde.

 

Hlavní úkoly budoucí platformy jsou následující:

1.     Zajistit šíření know – how. Platforma se bude snažit přispět k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů. Asociace měst pro cyklisty přispívá následovně:

  1. Je správcem a majitelem webového portálu Akademie městské mobility - http://www.dobramesta.cz/, v roce 2017 zajistila jeho grafickou úpravu a zajišťuje překlady ze zahraničních pramenů do mateřského jazyka, díky čemuž zajišťuje pravidelný přísun novinek a informací. Tento portál dává ve prospěch této platformy. Asociace měst pro cyklisty bude i nadále poskytovat této platformě koordinační a servisní zázemí, tak jak to dělá doposud.
  2. Pomáhá rozjíždět kampaň City Changers.
  3. Je spolupořadatelem řady seminářů a konferencí.

2.     Iniciovat finanční změny. Úkolem platformy bude vytvořit co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu. Asociace měst pro cyklisty:

  1. Pravidelně přináší podněty pro zlepšení financování cyklistické infrastruktury.

3.     Iniciovat legislativní změny. Legislativní změny by pomohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, regionální a místní zájmy. V tomto smyslu může platforma přispět k lepšímu regulačnímu rámci, který bude lépe reflektovat potřeby a kompetence měst. Asociace:

  1. Pravidelně přináší podněty pro zlepšení financování cyklistické infrastruktury.


Ke stažení:


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS