O asociaci


Záleží nám na místech, kde žijeme. Jsme starostové, primátoři, členové městských zastupitelstev, ale i občané, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Víme, že jízdní kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Chceme budovat integrovanou dopravu, ne rozdělovat obyvatele na cyklisty a řidiče. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

Řekli o "cyklolegislativě"

"Při vytváření cyklistické infrastruktury se často ptáme: Nelze podobná místa jako toto řešit nějak jinak než „lesem značek“? Současné právní úpravy sice dovolují použití značek zmenšené velikosti, ale stejně... Máme tak nejen zaručeně nejkratší cyklostezku v ČR ale v očích veřejnosti i samotných cyklistů jsme jen, slušně řečeno, skupina nepřemýšlejících lidí pracujících na úřadě. Přitom samotná údržba a obnova těchto dopravních značek stojí nemalé peníze, které by mohly být efektivně využity jinde."

                Pavel Šťastný, cyklokoordinátor Jihlavy"V Plzni jsme během posledních 20 let vybudovali mnoho kilometrů cyklostezek. Vzhledem ke stanoviskům dopravní policie jsou stezky vedeny mimo komunikace, jsou to tedy tzv. „chodníkové cyklostezky“. Podle stávajících předpisů ale ve většině případů nebylo možné vybudovat cyklostezku souvisle, a tak musela být vždy před křížením s komunikací ukončena značkou „konec stezky“ a po křížení opět stezka pokračuje značkou „začátek cyklostezky“. Podle jednoho výkladu Pravidel silničního provozu by měl údajně cyklista před takovým křížením komunikace zastavit a sesednout z kola a po jeho převedení po přechodu na něj opět nasednout. Téměř nikdo to nedělá. Pro cyklistu jedoucího například po kruhovém objezdu na Slovanech (do kterého je zaústěno pět komunikací), by to totiž v případě, že by chtěl objet po cyklostezce celý kruhový objezd, znamenalo osmkrát sesednout a nasednout na kolo na vzdálenosti cca 300 metrů."

                Petr Náhlík, Plzeň

 

"V rámci Čech a Moravy byl tradičně vysoký podíl cyklistické přepravy za prací a vzděláním. Mnoho obcí věnovalo v minulých letech značnou pozornost projekční přípravě a výstavbě cyklostezek a smíšených komunikací pro pěší a cyklisty s cílem zajistit bezpečnou a ekologickou dopravu občanů. Mnohé obce byly úspěšné a za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury či Regionálních operačních programů vybudovaly stovky kilometrů komunikací, další stavby jsou projekčně připraveny. Jen našemu městu a obcím správního obvodu obce s rozšířenou působností Uničov se podařilo takto vybudovat páteřní systém těchto komunikací o délce téměř 30 kilometrů a získat za toto dílo několik významných celorepublikových ocenění. Nyní ale tento stavební boom prochází útlumem. Příčinou je neúnosné zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatek by tak např. jen v případě připravované výstavby cyklostezky mezi městem Uničovem a obcí Újezd představoval 7 milionů korun, tzn. že by převyšoval vlastní náklady výstavby cyklostezky, což je zcela neúnosná finanční zátěž. Vzhledem k tomu byla pro nás zpráva o nepřiznání dotace z RO P Střední Morava k tomuto účelu paradoxně  dobrou zprávou."

                                                                               Dalibor Horák, starosta Uničova

 

„V ČR v posledních letech vzniklo mnoho cyklostezek vč. tzv. smíšených stezek, tedy stezek, kde je umožněn společný pohyb chodců s cyklisty. Křížení stezek pro cyklisty a chodce s komunikací ale není ošetřeno závazným předpisem. Toto právní vakuum přitom vyvolává mnoho nebezpečných situací, a to zejména v případech, kdy vozidla odbočují vpravo na vedlejší komunikaci a křižují tak směr stezky souběžné s původním směrem vozidla cyklostezky. Ta bývá před místem křížení většinou ukončena a dopravní značení tak nutí cyklisty použít přechod pěšky s kolem v ruce. Mnozí to nedělají, zvlášť pokud se tato situace opakuje několikrát po pár desítkách metrů, či jen po pár metrech. Z hlediska bezpečnosti představuje pro cyklisty tato situace jedno z kritických míst. Městům brání v rozvoji chybějící právní úprava ať již v zákonech nebo v prováděcích vyhláškách. Například náš zákon nezná pojem sdružený přejezd a přechod pro cyklisty a chodce, a tak jej ani nejde vyznačit.“
Příběhy, které ovlivnily podobu Cyklostrategie 2013

„Stávající právní předpisy nutí projektanty a investory zejména ve městech a obcích k často nesmyslným řešením. Cyklostezky, které jsou po pár metrech přerušeny v místě, kde křižují komunikaci, ve výsledku vedou k tomu, že cyklista z kola nesesedá, zvlášť když by tak měl učinit na několik set metrů dlouhém úseku několikrát. Projektant nemá možnost kvůli nedostatečné opoře ve stávajících předpisech řešit situaci efektivněji a město či obec v pozici investora musí takováto řešení zaplatit i přesto, že se na první pohled zdají nesmyslná.“
Příběhy, které ovlivnily podobu Cyklostrategie 2013

Právě zkušenosti z uplynulých šest let vedou k tomu, abychom přehodnotili styl projednání navrhovaných změn. Obecným principem by mělo být nevytvářet složitá a komplikovaná řešení, abychom nepokulhávali za sousedními zeměmi. Cílem je změna celkového pohledu na uživatele jízdních kol, jak to ukázala mimo jiné reportáž České televize z 22. května 2014.

Další informace:

 

 

 

Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS