Průběh jednání na MD

Iniciování změn v cyklolegislativě

Šest let trvající jednání se pomalu blíží ke svému konci. V kostce se dá toto období shrnout následovně:

Výsledky únorových jednání:

1) Dodatečných „cyklo“ návrhů na doplnění novely zákona č 361/2000 Sb., které předloží MD. Shoda se týkala těchto okruhů:

Bližší informace - shrnutí témat, kde je shoda.

Prezentace z 30.4.2015 na konferenci „Města s dobrou adresou“ - Ing. Vavřina (MD)

2) Témat, v jejichž případě není třeba novely zákona č 361/2000 Sb., ale je nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.). Témata je nutno řešit v právě probíhající novele vyhl. č. 30/2001 a odp. TP 65, TP 133 a TP 179

Bližší informace - shrnutí témat, kde je třeba upravit vyhlášky, normy, či TP. Jedná se ale o urgentní záležitost. Výbornou zprávou ovšem je, že právě v této chvíli (27.5.2015) má možnost SMO (Svaz měst a obcí) spolu s Asociací měst pro cyklisty připomínkovat. Je tedy velká šance, že i tyto okruhy témat budou akceptovány. Následně by se mělo přikročit k dokončení TP179.

3) Témat, kde nenastala shoda:

4) Témat, která nebyla na pořadu:

 

Vládou schválený návrh novely - únor 2015

V únoru 2015 odešel do Vlády ČR návrh, který s projednávanými návrhy pracoval jen minimálně, např. §2j Jasnější definice chodce, §2 Společný přejezd pro cyklisty a chodce, či §5 Zavedení povinnosti neohrozit souběžně jedoucího cyklistu při odbočování.

Připomínky - listopad 2014

Ke konci roku 2014 zaslala Asociace měst pro cyklisty několik připomínek k návrhu novalizace silničního zákona:

(DOC) - Dopis, který byl zaslán na MD dne 5.11.2014 a jeho přílohy:

(DOC) - Příloha 1 - Seznam konkrétních připomínek

(PDF) - Příloha 2 - Okruhy požadovaných změn

(DOC) - Příloha 3 - Podrobné komentáře ke sporným bodům

(DOC) - Dopis, který byl zaslán na MD dne 24.10.2014 (jako první kontaktní dopis po otevření zákona, následně jsme naše připomínky upřesnili na základě konzultací s odbornou veřejností)

V podobném duchu jsou koncipovány i připomínky Svazu měst a obcí.

Tisková zpráva k dané problematice vyšla dne 29.10.2014.

(PDF) - Dále přikládáme připomínky neziskového sektoru z 3.11.2014, které jsou převážně převzaté z připomínek Asociace cykloměst, nicméně jsou doplněné o další připomínky, zejména v oblastech, kde názor Asociace je považován za příliš kompromisní.

Asociace měst pro cyklisty v souladu s Legislativními pravidly vlády ČR schválené dne 19. března 1998 č. 188 a ze dne 14. prosince 2011 č. 922 usnesením  vlády ze  dne 14. listopadu 2012 č. 820 má dle článku č. 5 bod ( 11)  právo se vyjádřit k orgánu, který předkládá věcný záměr k připomínkám (MD ČR).

Asociace měst pro cyklisty je  tedy plně opodstatněným  subjektem, který má právo se k předkládaným návrhům novely zákona vyjádřit s ohledem na  další rozvoj podmínek pro bezmotorovou dopravu na území České republiky do budoucna.

 

Uskutečnilo se mezi 12.8.2013 - 24.10.2014:

 

Starší seznam jednání na MD, na které navazují aktivity Asociace měst pro cyklisty.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS