O asociaci


Záleží nám na místech, kde žijeme. Jsme starostové, primátoři, členové městských zastupitelstev, ale i občané, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Víme, že jízdní kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Chceme budovat integrovanou dopravu, ne rozdělovat obyvatele na cyklisty a řidiče. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

Legislativa

Dne 20. února 2016 vešla v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (z. 361/2000 Sb. tzv. silniční zákon) pod číslem 48/2016 a tím se uzavřelo první kolo zásadnějších legislativních změn ve prospěch práv uživatelů jízdních kol. Od začátku roku totiž platí i novela zákona o pozemních komunikacích (z. 13/1997 Sb.) s označením 268/2015 Sb. a konečně úplně nová prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu (vyhl. č. 294/2015, která nahradila původní 30/2001).

Z původních třinácti širších témat definovaných během let 2007-2009 a dosud stále dokola projednávaných, se novelou podařilo zlepšit do značné míry čtyři témata (menší množství dopravních značek, prostor s převažující funkcí, cyklopruhy/víceúčelové pruhy a zklidněné oblasti v podobě cyklozón) a zčásti se podařilo řešit oblast křížení, povinnost jet striktně při pravé straně a ochrana slabších uživatelů. Další témata byla řešena zčásti anebo vůbec.

Jde tedy jen o částečný posun, v zákoně a navazujících předpisech stále chybí další zásadní ustanovení, především nepovinné použití opatření pro cyklisty, jasná definice bruslaře a jeho umístění na společné stezce nebo definice práv, povinností a možností u  cykloobousměrek.  Stejně tak by bylo třeba provést sjednocení práv a povinností chodců a cyklistů u křížení ve vybraných případech a tomu přizpůsobit značení. Přednosti na stezce umístěné podél vozovky taktéž nejsou dořešeny a celé téma je ponecháno na místních poměrech a vždy lokálním řešení stavebního uspořádání série míst ležících mimo pozemní komunikaci.

Kompletní přehled změn v legislativě najdete na cyklomesta.cz v článku Legislativa konečně nebude výmluvou. 

V této souvislosti jsme připravili komentáře k jednotlivým schváleným návrhům. Konkrétní příklady mají pomoci pochopit danou problematiku.

Platné znění jednotlivých dokumentů:

Dne 21.3. 2016 byla rozeslána novela vyhlášky 294/2015. Ta mimo jiné obsahuje:

Od 1.6.2017 už máme k dispozici TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty, které si můžete stáhnout zde: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf.

Co předcházelo zpracování cyklobalíčku?

Jak dále?

Zkušenosti z měst ukazují, že často jsou neshody mezi samosprávou, odbory dopravy a DI Policie ČR ve věci různého výkladu zákona ve vztahu k cyklistické dopravě a je pravděpodobné, že ani nová legislativa nevyřeší jednotnost výkladu. Proto otevírámé novou rubriku "Spory a neshody", kde najdete dané příbehy. Začínáme prvním příběhem z 8.7.2015 z Hradce Králové. Chceme ukázat, že problém možná není ani tak v samotné legislativě, ale spíše co v ní vidíme - možnosti či zákazy? Ukázkou toho je rozdílný přístup k některým opatřením v různých částech země. Co se někde realizuje bez větších diskuzí, jinde vůbec nepřipadá v úvahu. Například v Příboře dostali úředníci pět různých návrhů, jak umožnit vjezd cyklistů do jednosměrné ulice. Bude to stačit? Naproti tomu v Praze 19 se podařilo vyřešit společné křížení chodců a cyklistů. Je to legální? Odpovědi jsou úmyslně nechané bez odpovědi.

 

 

 

 

 Ke stažení:
Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS