Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol

Velmi důležité opatření definuje možnost vymezit chodník i pro provoz jízdních kol s obdobnými právy a povinnostmi, jako je tomu v pěší zóně. Uvolní se tak prostor pro vyznačení fungujících cyklistických opatření např. tam, kde není prostor na řešení ve vozovce, cyklista by ve stoupání zdržoval provoz, na chodníku je minimum výstupů z domů či je na chodníku menší provoz chodců. Při jízdě po chodníku cyklista nesmí ohrozit chodce a v případě nutnosti musí zastavit. Jedná se o doplňkové opatření a jeho existence rozšiřuje možnosti. Ve vyhlášce je klíčová formulace „ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.“

Co skutečně obsahuje novelizace:

§ 40
(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.
(2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.“

Z bodu (5) pak plyne, že cyklista musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit.Z bodu (7) pak plyne, že na takovém chodníku musí chodci umožnit cyklistům jízdu (stejně jako v případě obytné, či pěší zóny).: http://www.autorevue.cz/zakon-o-cyklozonach-vinen-je-vzdy-ridic-chodci-musi-na-chodniku-uhybat#utm_medium=selfpromo&utm_source=autorevue&utm_campaign=copylink

Jaký je praktický dopad této změny?

Existuje řada míst, kde jízda po chodníku je prakticky jedinou možností, jak se bezpečně vyhnout určitému úseku frekventované silnice.

Na chodníku podél frekventované silnice I. třídy by měli cyklisté kolo vést (Veselí nad Moravou). Foto: Jitka VRTALOVÁ

A praxe k tomu dodává i řadu jiných příběhů. Maminka s dítětem jedou po chodníku, protože na silnici v Turnově, která má parametry rychlostní komunikace, by riskovala život, jak svůj, tak dítěte. Na chodníku jede krokem, navíc po chodníku skoro nikdo nechodí. Je to správné? Nebo by mělo být logické, aby kvůli tomu dostala pokutu? Stejný příběh známe z Litovle, kde cyklisté občas využijí chodník podél silnice II. třídy, směrem na Červenku, kde opět nikdo nechodí. Takových případů jsou ale stovky. V Břeclavi Vám rovnou řeknou, že nemají problém se soužitím chodců a cyklistů, ale legislativa skutečně nedovoluje jízdu cyklistů po chodníku, i kdyby měli riskovat život při jízdě po silnici.

 

I tady by měli cyklisté jet po silnici I. třídy (Veselí nad Moravou). Foto: Jitka VRTALOVÁ

Proto byla navržena tato legislativní úprava, která tuto situace ošetřuje, aby cyklisté mohli bezpečně projet v souladu se zákonem. Chodník bude osazen dopravní značkou C7 „Stezka pro chodce“, s dodatkovou tabulkou „Jízda cyklistů povolena“.

Toto opatření by pomohlo v řadě míst po celé zemi. Ale jak se budou poslanci a senátoři při svém rozhodování řídit? Budou při hlasování myslet na malou skupinu agresivních a bezohledných jezdců nebo několikanásobně větší skupinu lidí, kteří používají při jízdě na kole zdravý rozum? Co se lépe uchytí v paměti – vypjaté příběhy plné adrenalinu nebo statistiky? Odpovědi na tyto otázky mohou rozhodnout o dalším osudu této novely.

Ve Švýcarsku funguje toto řešení na mnoha místech (Bern). Foto: Květoslav SYROVÝ

Je třeba se maximálně snažit eliminovat negativní vlivy a ukazovat vše pokud možno v pozitivním světle, bez krve a emocí. Vždy je jednoduší lidi rozeštvávat, ukazovat na krev, surovost, bezohlednost, než lidi stmelovat, ukazovat na možnosti a hlavně nikam nikoho netlačit.

Břeclavi se přezdívá česká Šanghai kvůli vysokému počtu jízdních kol v ulicích. Cyklisté a chodci se tu naučili navzájem tolerovat. Foto: Jitka VRTALOVÁ


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS