Cyklistická zóna

Jako cyklistické zóny, v zahraničí také nazývané „cyklistické ulice“ budou označovány komunikace, kde je již dnes velká frekvence pohybu cyklistů, nebo se s ní do budoucna počítá. Cyklisté v ní požívají větší ochrany, automobily sem mají vjezd sice povolený, ale v režimu omezené rychlosti na 30 km/h, mohou parkovat jen na vyhrazených místech a nesmějí ohrozit projíždějící cyklisty.

Značení cyklozón ošetřila novela vyhlášky č. 294/2015.

Uplatnění v praxi:

Problém je v tom, že dané opatření se v praxi téměř nepoužívá. Byl vyznačen jen jeden úsek v Ostravě a druhý se připravuje v Uherském Hradišti. Navíc se zjistilo, že když byl definován pojem „Cyklistická zóna“ a nikoliv „Cyklistická ulice“, tak se zjistily určité legislativní nesrovnalosti.

Za předpokladu, že budou odstraněny tyto nedostatky, je tedy potřeba věnovat velkou pozornost osvětě. Princip užití cyklistické zóny je stejný jako např. v Rakousku, Německu, či v ostatních zemích. Vyznačují se nejčastěji obslužné místní komunikace (u nás funkční třída "C"), které mohou hrát významnou roli v cyklistické síti, ale (což vyplývá i z jejich podstaty) nehrají významnou roli pro auta. Hledisko uživatele se pak zdůrazní značkou "Cyklistická zóna" (která dává cyklistům větší ochranu a větší práva - hlavně možnost jezdit vedle sebe a rychlost motorové dopravy se přizpůsobuje rychlosti cyklistů, nikoli naopak. Motorovým vozidlům (coby "hostům") se umožní vjezd dodatkovou tabulkou. Více informací je přiloženo v příloze (upravená kapitola z předpisu ERA).

Je třeba zdůraznit, že cyklisté zde nemají absolutní přednost. Zóny se navrhují tam, kde je potřeba zajistit bezpečnost lidem, kteří jezdí na kole, ale ani cyklistická stezka, ani vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nejsou vhodným řešením. Mohou se navrhnout tam, kde už dnes je velká frekvence cyklistů anebo jsou na dané ulici školy, kam se jezdí často na kolech. Zákon nic nenařizuje, jen dává možnost městům s vysokým podílem cyklistické dopravy, aby mohla dané opatření navrhnout tam, kde to situace vyžaduje.

Konkrétní znění:

§ 39a

(1) Cyklistické zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.

(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.

(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.

(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

Co je ale klíčové. Příklady cyklistické zóny z Berlína, či Lipska, které prožily v poslední době největší proměnu a to i díky ambiciózní dopravní politice, ukazují, že cyklistické zóny nejsou navrhovány izolovaně, ale patří do celé škály nástrojů, pomocí kterých zde řeší problémy s dopravou. Fotodokumentace ze zahraničí je na tomto odkaze: http://www.cyklomesta.cz/novinky/tema-cyklisticka-zona/

Praktické příklady

Několik příkladů cyklistické zóny uvádí fotogalerie z Berlína, či Lipska, které prožilo v poslední době největší proměnu a to i díky ambiciózní dopravní politice, která by měla být vzorem pro naše města. Z ní plyne, že cyklistické zóny nejsou navrhovány izolovaně, ale patří do celé škály nástrojů, pomocí kterých zde řeší problémy s dopravou. Dalším příkladem může být rakouský Klagenfurt. Kdo by nechtěl, aby cyklistická zóna přinášela stejný efekt i v našich městech? Ostatně Uherské Hradiště už daný návrh zapracovalo do své studie,

V Kroměříži našli dvě ulice, které jsou pro auta v podstatě slepé ulice, kam zajíždí jen místní, a které slouží hlavně pro parkování.

  1. úsek začíná zde a je v délce asi 150 m, na něj navazuje sdílená stezka pro cyklisty a chodce.
  2. úsek začíná zde (zároveň tam končí zmíněné stezka) a po křižovatku má délku asi 300 m.

Ke stažení:« zpět | přehled


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS