O asociaci


Záleží nám na místech, kde žijeme. Jsme starostové, primátoři, členové městských zastupitelstev, ale i občané, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Víme, že jízdní kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Chceme budovat integrovanou dopravu, ne rozdělovat obyvatele na cyklisty a řidiče. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rychlé shrnutí (aktuální informace k 30. 9. 2016):

Novinky z rezortu průmyslu a obchodu souvisí s vládním dokumentem – Národním akčním plánem čisté mobility, který má ambice přispět ke snižování emisí a řešení problémů ve městech snížením závislosti na kapalných palivech, diverzifikací zdrojového mixu a zajištěním vyšší energetické účinnosti v dopravě. Tento dokument má naplnit požadavky směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, má vytvořit koncepci rozvoje čisté mobility s vazbou na energetické a environmentální cíle a dopravní strategii ČR.

Z požadavků na zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, mj. vyplývá, že je nutno zajistit vybudování veřejných dobíjecích stanic pro vozidla na elektrický pohon (do r. 2020), plnicí stanice pro vozidla na CNG (do r. 2020 města/do r. 2025 hlavní síť TEN-T), plnicí stanice pro vozidla na LNG (do r. 2025). Národní akční plán čisté mobility (NA PCM) na tyto požadavky reaguje a strategicky nastavuje dotační rámec pro vozidla s čistým pohonem. Čistou mobilitu vnímá jako technologie, přístupy a trendy v silniční automobilové dopravě, jejichž cílem je snižování emisí a závislosti na klasických kapalných palivech (elektromobilita, vozidla poháněná plynem apod.). Po schválení NA PCM vládou ČR bude už v tomto roce možné realizovat první opatření.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS