Finance

Využít všech možností pro vytvoření sítě chráněných cest pomáhá několik dotačních titulů, které zkráceně představujeme:
  • Státní fond dopravní infrastruktury – podporuje financování infrastruktury, především cyklostezek, ale také pruhů pro cyklisty, projektové dokumentace a nově od příštího roku také křížení např. s hlavní silnicí nebo železnicí. První kolo žádostí bude ukončené v lednu 2017, uzávěrky jednotlivých programů budou mezi 6. – 31. 1. 2017. Podrobnosti jsou k dispozici na www.sfdi.cz
  • Ministerstvo pro místní rozvoj – v čerstvě vyhlášeném programu, který je zaměřený na podporu cestovního ruchu, je celkem 300 mil. Kč. Finance mohou směřovat do marketingových činností, ale také na základní a doprovodnou infrastrukturu, jako jsou například odpočívky, parkování a podobně. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017. Podrobnosti k danému programu si každý může najít na stránkách ministerstva na www.mmr.cz.
  • Evropské fondy – Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Počítá jak s podporou formou výzev pro individuální projekty, kde bylo první kolo již ukončeno a další se plánuje v roce 2017, tak s podporou přes tzv. integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). První kolo výzev pro tzv. integrované projekty je otevřeno do konce příštího roku. Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP.

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace nazvaná "Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí" vyšla v nákladu 1 000 ks. Více informací najdete zde.

Zajištěné financování, především prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů, které umožňuje rozvoj cyklistické infrastruktury v regionech, prostřednictvím zdravotních a sportovních programů EU Health Programme a Erasmus+ Sport Programme, které podporují aktivity na zvyšování povědomí o významu fyzické aktivity a zdravého životního stylu, a prostřednictvím Horizon2020 Research Framework Programme přes iniciativu CIVITAS. V rámci programu Inteligentní energie pro Evropubylo 21 pilotním projektům v oblasti cyklodopravy poskytnuto 33,6 milionů eur;

Více o budování cyklostezek a bezpečných cest

Jezdíte ve vašem městě na jízdním kole, chodíte pěšky, jezdíte autem, využíváte veřejné dopravy? Svým způsobem se chováte velmi racionálně – děláte jen to, co vám vyhovuje, pokud jsou ale k tomu vytvořeny určité podmínky. Možná byste i jezdili na kole, ale pokud nejsou vybudované cyklostezky, pak se v dnešním provozu už moc jezdit nedá. Co vlastně rozhoduje o tom, zda jsou, či nejsou vybudované cyklostezky? Existují minmálně čtyři předpoklady

  1. Základním předpokladem je připravenost obcí a měst. Pokusíme se monitorovat jejich připravenost, aby veřejnost věděla, kde se co plánuje. Středem pozornosti budou také vaše náměty, příběhy, představy o městě, obci, po kterých by jste chtěli bezpečně jezdit na jízdním kole.
  2. Dalším předpokladem je dostatek financí, což by ovšem neměl být problém (přehled možností je uveden níže). SFDI vyčleňuje na podporu výstavby cyklostezek dost finančních prostředků a další jsou připraveny z evropských programů (např. IROP), ale i přesto v některých regionech není ani metr cyklostezek. Jinde jsou, ale jsou ve velmi špatném stavu, nebo jich je stále málo.
  3. Pro vytvoření bezpečné infrastruktury pro cyklisty se nemusí budovat jen "cyklostezky", ale použít i jiných nástrojů. Například při novostavbách a rekonstrukcích státních, krajských komunikací, železničních stavbách se mohou i realizovat opatření ve prospěch cyklistiky (cyklistické pruhy, cyklistické stezky, lávky, podjezdy), někdy stačí zklidnění dopravy, či využití i dalších komunikací vhodných pro cyklisty (lesní, polní cesty, protipovodňové hráze, opuštěná drážní tělesa, atd.).
  4. Někdy ale brání realizaci cyklostezky jen špatná legislativa, což je jiná kapitola.

K využití evropských fondů je možné dodat, že města a obce ve velkých aglomeracích mohou využít dotace z několika titulů, mimo jiné v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI), případně Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). U obou je princip podobný, rozdělení obou programů podle území najdete na stránkách SMO ČR. Dobrým příkladem je například Zlínský IPRÚ. „Z částky 490 milionů korun, které máme ve zlínském IPRÚ na dopravu, bylo vyhrazeno 100 mil. Kč na výstavbu nových cyklostezek a integrovaných opatření, dalších 130 mil. Kč na bezpečnost v dopravě,“ říká cyklokoordinátor Zlína Martin Habuda. Projekty, které přispějí k bezpečnosti dopravy, získaly pozornost úřadu v posledních letech. O financování projektů mohou požádat také sousední města a obce, Zlín například pracuje na bezpečném propojení s nedalekými Otrokovicemi, kde je většina trasy už vybudována, a dále spojení na Vizovice. „Projekty už připravujeme, takže myslím, že do čtyř let budeme moci nabídnout svým obyvatelům i návštěvníkům konkrétní výsledky,“ doplňuje Martin Habuda.

Dále by vás mohlo zajímat:

Ministerstvo dopravy - Operační program Doprava 2014 – 2020. Zaměření: veřejná doprava

Ministerstvo životního prostředí:

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Podprogram Cestování dostupné všem (pro rok 2016 už termín podábí projektu vypršel)

Přehled z evropského pohledu:


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS