Finance

Asociace měst pro cyklisty dlouhodobě zpracovává přehledy možností financování a dále průběžně jedná se Státním fondem dopravní infrastruktury a dalšími partnery o nových možnostech podpory výstavby cyklistické infrastruktury.

Především je třeba vycházet z faktu, že cyklistická doprava by se neměla řešit izolovaně, ale v rámci realizací plánů městské mobility. Má to své výhody. Pokud rekonstruujeme například ulici, pak projekt pamatuje současně na chodce, cyklisty, uživatele veřejné dopravy a řidiče automobilů. V takovém kontextu má návrh vyhrazených jízdních pruhů v porovnání s dodatečně umístěným ad hoc řešením své jasné opodstatnění.

Bylo proto potřeba se vrátit k samotné Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR, která dobře specifikovala všechny možnosti výstavby cyklistické infrastruktury, jen se je nepodařilo někdy v praxi naplňovat. Dnes už víme, že k podpoře cyklistické dopravy je potřeba daleko více možností, jako jsou například cyklistické pruhy na komunikacích, plošné zklidnění území, využití polních a lesních cest, protipovodňových hrází, doprovodná infrastruktura, podpora systému bikesharingu nebo investice do měkkých opatření, jako jsou kampaně.

Byl zpracován dokument „Vize, cíle a opatření ve financování cyklistické infrastruktury“, který nové možnosti většinou spojuje s doporučeními ke změnám v legislativě, pravidel, či hledáním kompromisů mezi různými zájmy. Například zřizování cyklistických pruhů na státních a krajských komunikací není otázkou financování, či legislativy, ale ochoty správců komunikací tato opatření povolovat. Nebo otázka požadavků realizace cyklistických stezek na protipovodňových hrází je hlavně otázkou projednávání s majiteli těchto komunikací. Jen v jednom případě se doporučuje posílit finanční prostředky, a to v případě dotačního titulu spojených s údržbou polních cest, a to buď z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), nebo Ministerstva zemědělství (MZe). Zpráva je umístěna ke stažení na webu.

Bylo také otevřeno zcela nové téma „Kraje a rozvoj sítě dálkových cyklotras“. Je všeobecně známo, že některé problematické úseky na cyklistických trasách by nebyly nikdy zrealizovány, pokud by kraje nepřevzaly záštitu nad jejich projektovou přípravou a následnou realizací. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) proto kontaktoval kraje, zda uvažují o takové iniciativě s tím, že krajům umožnil, aby mohly podávat žádosti o realizaci cyklistických stezek. Analýza a možnosti jsou představené v dalším samostatném dokumentu, který je ke stažení zde.


Více o budování cyklostezek a bezpečných cest

Jezdíte ve vašem městě na jízdním kole, chodíte pěšky, jezdíte autem, využíváte veřejné dopravy? Svým způsobem se chováte velmi racionálně – děláte jen to, co vám vyhovuje, pokud jsou ale k tomu vytvořeny určité podmínky. Možná byste i jezdili na kole, ale pokud nejsou vybudované cyklostezky, pak se v dnešním provozu už moc jezdit nedá. Co vlastně rozhoduje o tom, zda jsou, či nejsou vybudované cyklostezky? Existují minmálně čtyři předpoklady

  1. Základním předpokladem je připravenost obcí a měst. Asociace monitoruje jejich připravenost, aby veřejnost věděla, kde se co plánuje. Středem pozornosti budou také vaše náměty, příběhy, představy o městě, obci, po kterých by jste chtěli bezpečně jezdit na jízdním kole.
  2. Dalším předpokladem je dostatek financí, přehled možností je uveden níže. SFDI vyčleňuje na podporu výstavby cyklostezek dost finančních prostředků a další jsou připraveny z evropských programů (např. IROP), ale i přesto v některých regionech není ani metr cyklostezek. Jinde jsou, ale jsou ve velmi špatném stavu, nebo jich je stále málo.
  3. Pro vytvoření bezpečné infrastruktury pro cyklisty se nemusí budovat jen "cyklostezky", ale použít i jiných nástrojů. Například při novostavbách a rekonstrukcích státních, krajských komunikací, železničních stavbách se mohou i realizovat opatření ve prospěch cyklistiky (cyklistické pruhy, cyklistické stezky, lávky, podjezdy), někdy stačí zklidnění dopravy, či využití i dalších komunikací vhodných pro cyklisty (lesní, polní cesty, protipovodňové hráze, opuštěná drážní tělesa, atd.).
  4. Někdy ale brání realizaci cyklostezky jen špatná legislativa, což je jiná kapitola.

 

Dále by vás mohlo zajímat:

Ministerstvo životního prostředí:

Podprogram Cestování dostupné všem 

Přehled z evropského pohledu:


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS