Průzkumy dopravního chování a indikátory

Základní informace: Tato oblast představuje dopravní ukazatele (indikátory), které lze snadno sledovat a vyhodnocovat. Tyto indikátory pomohou získat přehled o aktuálním vývoji v různých oblastech cyklistické dopravy stejně jako vyhodnocovat změny po zavedení daných opatření. Hlavní otázky jsou: Které indikátory zvolit? Jak sbírat data? Jak často data sbírat?

Má-li město vypracovaný jednotný strategický plán, je opakované vyhodnocování ukazatelů nezbytné. Aby ukazatele poskytly smysluplná data, musí splňovat určité podmínky, zejména: pravidelnost sběru dat (dopravních průzkumů), měřitelnost, vypovídající hodnota, dohledatelnost, návaznost.

Abychom dokázali správně stanovit důležité ukazatele, je nutné opakovaně prověřovat systém jejich sběru a kalibrovat. Stanovení ukazatelů musí probíhat v úzké spolupráci s městskými úřady, jelikož úřady mají nejlepší povědomí o různých výzkumech a možných zdrojích dat. Indikátory musí umožnit změřit cíle, které jsme si definovali. Sběr vlastních dat pro soubor ukazatelů je většinou velmi nákladný a vyžaduje obrovské úsilí. Proto je dobré využít data, která již existují.

Monitorování dat je smysluplné pouze za předpokladu, jestliže si před zavedením opatření stanovíme hodnoty cílového stavu. Pro vyhodnocení je důležité, abychom udělali nejméně dva průzkumy. Prvním průzkumem zjistíme nulový stav před zahájením akcí, druhý by měl proběhnout po roce nebo dvou od začátku realizace. Tímto způsobem se nám odhalí úspěch či selhání naší snahy. Bez stanovení cílové hodnoty nedokážeme vyhodnotit, do jaké míry jsme naše závazky naplnili. Pak bychom měli k dispozici pouze kvalitativní hodnocení. Evaluace nám také pomůže odhalit, jak efektivní jsou vybraná opatření. Pracovníci rozvoje města se stejně jako politici mohou rozhodnout, zda má dojít ke změně opatření či k úpravě cílových hodnot.

 

Opatření 1: DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ – Průběžně monitorovat vývoj chování v oblasti mobility

a)   Realizovat průzkum dopravního chování 

Průzkum dopravního chování poskytuje velmi podrobnou a přesnou analýzu, jaké dopravní prostředky lidé volí a proč. Obvykle mají tyto průzkumy podobu dotazníkového šetření, které se provádí na vybraném vzorku obyvatel. Aby výsledky jednotlivých měření byly srovnatelné v rámci ČR i se zahraničními městy, je třeba postupovat podle přesné metodiky. První takové šetření podle mezinárodních standardů se v ČR uskutečnilo v roce 2012 a provedla ho města Pardubice a Uherské Hradiště. Hlavním výsledkem takového výzkumu je podíl cest připadajících na jednot­livé druhy dopravy (modal split, modal share). Na tomto principu je třeba monitorovat vývoj chování v oblasti mobility.

 

b)  Realizovat sčítání cyklistů

Nejjednodušším způsobem monitoringu je sčítání cyklistů, které se u nás provádí už řadu let. Manuální metoda, kdy pra­covník zaznamenává jeden den v roce počty přímo v teré­nu, však neposkytuje nejpřesnější výsledky. Největší vliv má počasí, které se nedá na předem pevně stanovený den objed­nat. Automatické sčítače naproti tomu dávají velmi přesnou představu o tom, jaký je provoz cyklistů, ale například také pěších a in-line bruslařů v daném místě.

 

Další informace:

 

 

Komerční partneři této lekce:

 


 

 

www.scitace.cz  - Monitoring cyklistů a pěších ve městech i v přírodě


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS