Síť místních partnerů

Klíčovou roli koordinace a komunikace na městské úrovni je v kompetenci oficiálně jmenovaného městského cyklokoordinátora, který v rámci svých aktivit zajišťuje aktivní podporu cyklistické dopravy a implementaci nejen konkrétních cyklodopravních kroků, ale i marketingových opatření. Jeho komunikační aktivity se budou zaměřovat jak na konkrétní cílové uživatele, tj. každého jedince v dopravě, tak na politiky a vedoucí pracovníky, kteří jsou stejně tak důležití jsou pro rozvoj cyklistiky.

Stakeholder

Má-li být snaha o propagaci a posílení cyklistiky úspěšná, bude se vždy potřebovat podpora a pomoc řady rozdílných hráčů. Ať již se bude pracovat s veřejnou správou, se sdružením cyklistů nebo jiným typem organizace, vždy bude klíčová spolupráce, partnerství a další způsoby vzájemné podpory. Nicméně díky tomu, že budeme nuceni pracovat s partnery, kteří budou do spolupráce zahrnuti různou měrou, je nutné si uvědomit, jaká podoba spolupráce je pro nás žádoucí. Je nutné si uvědomit jak s jednotlivými skupinami komunikovat a jakým způsobem je zapojit do agendy na podporu cyklistiky. V mezioborovém výzkumu se pozice zainteresované strany (Stakeholder) definuje takto: „zainteresovanou stranou je osoba, skupina nebo instituce, jejíž potřeby a zájmy přispívají k řešení problému. V průběhu realizace tyto strany formulují své potřeby a přebírají vymezené zájmy. Podílejí se na definování problému a jeho vyjádření způsobem a znalostmi, které jsou jim vlastní. Podílejí se na hodnocení společenské relevance a proveditelnosti výsledků a proto jsou pro vyřešení problému velmi důležité.“[1]

Mezi cílové skupiny patří uživatelé dopravy/cestující, kterým je nabídnuta změna jejich zaběhnutých představ a dopravních návyků. Rozlišují se podle demografických charakteristik, uživatelského chování nebo životního stylu. Z určitého pohledu mohou být cílovou skupinou i samospráva (vedoucí pracovníci/ politici a úředníci) nebo místní podnikatelé. Záleží na perspektivě spoluúčastníka, tj. jestli se jedná například o část úřadu, poskytovatele služeb nebo neziskovou organizaci.

Zainteresované strany jsou nicméně vždy aktéry místního života. Jsou to strany, které mají vliv na provádění jednotlivých opatření vedoucích k cíli, např:

Představitelé zainteresovaných stran jsou ale také jen obyčejní lidé, kteří chodí pěšky nebo jezdí na kole a jejich chování je proto ovlivněno jejich osobní zkušeností. Takže ve výsledku se obě strany – cílové skupiny i zainteresované strany složitě propojují.[2]

Mezi nejdůležitější zainteresované skupiny patří:

Lze říci, že dobře zvládnuté zapojení zainteresovaných stran je správný základ k tomu, aby se cyklistika stala součástí místní dopravní kultury.

Klíčové faktory úspěšné komunikace

Cílem je získat zainteresované strany pro spolupráci. K tomu je dobré mít na mysli tyto body:

Pro úspěšnou komunikaci existují tyto klíčové faktory:

[1] Becker, Jahn (2006)

[2] Odstavec byl převzat z Thiemann-Linden et al. (2010)


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS