Organizační nástroje

ORGANIZAČNÍ NÁSTROJE

Opatření 1: CYKLOKOORDINÁTOR / PRACOVNÍ CYKLOSKUPINA – jmenovat cyklokoordinátora a ustanovit stálou vnitřní pracovní skupina pro politiku cyklistické dopravy složenou ze zástupců jednotlivých odborů.

Definice Cyklokoordinátor je oficiální zástupce města, který v rámci svých kompetencí a reálných možností zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci činností, které vedou k rozvoji cyklistické dopravy a cykloturistiky.

Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby se otázky cyklistické dopravy řešily automaticky a v dostatečné míře na všech úrovních města a v rámci každé plánovací činnosti.  Je potřeba jmenovat cyklokoordinátora a definovat jeho konkrétní povinnosti v místní cyklostrategii.  Cyklokoordinátor by se měl zapojit do všech plánů tvorby a změny infrastruktury města i do všech projektů, které mají na cyklistickou dopravu vliv.  Měl by mít právo vyžadovat změny plánů, pokud jsou v nich potřeby cyklistů opomíjeny.   

Další informace k dispozici:


Opatření 2: SÍŤ MÍSTNÍCH PARTNERŮ – ve spolupráci s dalšími partnery vytvořit neformální síť organizací přátelských k cyklistům

Má-li být snaha o propagaci a posílení cyklistické dopravy úspěšná, bude vždy třeba podpory a pomoci řady rozdílných subjektů. Ať pracujeme s veřejnou správou, se sdružením cyklistů nebo jiným typem organizace, vždy je klíčová spolupráce, partnerství a další způsoby vzájemné podpory. Nicméně vzhledem k tomu, že budeme pracovat s partnery, kteří jsou do spolupráce zaangažováni různou měrou, je nutné promyslet, jaká podoba spolupráce je pro nás žádoucí, jak s jednotlivými skupinami komunikovat a jakým způsobem je zapojit do agendy pro podporu cyklistické dopravy.

Zainteresované strany jsou nicméně vždy aktéry místního života. Jsou to subjekty, které mají vliv na provádění jednotlivých opatření vedoucích ke stanovenému cíli, např:

Lze říci, že dobře zvládnuté zapojení zainteresovaných stran je správný základ k tomu, aby se jízda na kole stala součástí místní dopravní kultury.

Další informace k dispozici:

 

Opatření 3: ŘÍZENÍ KVALITY – zavést systém řízení kvality propagace a podpory cyklistické dopravy

Zavedení systému řízení kvality ve městě je základní podmínkou zajištění kvalitní a úspěšné propagace a podpory cyklistické dopravy. Řízení kvality má tyto hlavní cíle:

Aby tyto cíle mohly být splněny, je nutné zavést nástroje řízení kvality a propojit je do jednoho systému řízení kvality. Jednou z metod je nástroj BYPAD (Politický audit cyklistické dopravy), který je velmi úspěšný ve vyhodnocování těchto měkkých opatření. Jeho základem je shromáždit všechny zainteresované strany (tzv. hodnotící skupiny) a požádat je o ohodnocení souboru indikátorů.  Pokud tuto metodu opakujeme pravidelně, umožní nám sledovat pokrok (či regresi) výkonnosti obcí v oblasti cyklistické dopravy.

Další informace k dispozici:

 

Opatření 4: ODBOR (CENTRUM) MOBILITY – vytvořit podmínky / nástroj pro ustanovení odboru mobility (jedná se o vizi v oblasti organizačních nástrojů)

Vize: Mít centrum mobility, které koordinuje přípravu a rozvoj dopravních plánů společností, jejichž součástí je i cyklistická doprava. 

Základním problémem našich měst je skutečnost, že žádné nemá vlastní odbor mobility, žádné město se nezabývá problematikou plánů mobility a mobilitou managementu. Právě součástí odboru pro mobilitu by měl být i cyklokoordinátor nebo oddělení, které má jasně stanovené úkoly pro přípravu a realizaci politiky cyklistické dopravy.

Moderním nástrojem v plánování a organizování dopravy je tzv. řízení mobility (management mobility), což je koncept podpory udržitelné dopravy a řízení poptávky po IAD prostřednictvím změny přístupu cestujících k dopravě a jejich chování. V zásadě se jedná o ovlivňování poptávky po dopravě a omezování závislosti cestujících na IAD. Jádrem managementu mobility jsou tzv. měkká opatření jako informace, komunikace, organizování služeb a koordinace aktivit různých zainteresovaných skupin. Měkká opatření nejčastěji zvyšují účinnost tzv. tvrdých (infrastrukturních) opatření v městské dopravě (vybudování nové trolejbusové linky, nové komunikace, nové cyklistické stezky atd.). V porovnání s tvrdými opatřeními měkká opatření mobility managementu nevyžadují nutně velké finanční investice a mají vysoký poměr přínosů vůči nákladům. V některých zemích západní Evropy je tento přístup značně rozšířen a propracován, některé země podmiňují povolení k realizaci dopravní stavby nebo stavby generující dopravu předchozí analýzou založenou právě na managementu mobility.

Další informace k dispozici


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS