Cyklistická akademie

Cyklistická akademie je postavena na základech vzdělávacího programu Akademie městské mobility. Inspirací se stala evropská akademie městské mobility, která kompletuje informace hned ze šesti evropských projektů.

Na této stránce najdete pak příklady dobré praxe cyklistické dopravy, a to v tomto členění:

 

Cyklistická akademie poskytuje vynikají základ pro pochopení udržitelné městské mobility. Obsahuje obecné principy a před řešením samotné podpory cyklistické dopravy zařažuje například následující témata:

A zde jsme poprvé přišli na myšlenku, že by bylo vhodné povýšit Cyklistickou akademii na Akademii městské mobility. Jedná se o nový pojem, ale není ani divu. Vždyť se na žádné vysoké škole neučí takový obor, který by se komplexně zabýval otázkami plánování městské dopravy/mobility. Informace na webu se omezují na stručné definice nebo odkazy na cizojazyčné portály. V ČR také není žádná instituce či platforma, která by měla pověření vlády nebo Ministerstva dopravy k provádění odborného servisu, jenž by zajišťoval přenos know-how městům a vychovával odborníky v této oblasti. Plány městské mobility tak stojí na komerčním základě. V ČR je řada odborných organizací, které mezi sebou soupeří s nejnižší cenou o zakázky na zpracování plánů městské mobility.

Jelikož je jedním z cílů Asociace měst pro cyklisty vést své členy k integrovanému myšlení, kde cyklistická, pěší, veřejná a automobilová doprava „žijí“ vedle sebe v duchu  VIZE 25, asociace se  rozhodla rozpracovat téma Akademie městské mobility. Víme totiž, že cyklistickou dopravu nelze řešit izolovaně, ale jen v kontextu Zásad pro zpracování dopravní strategie města / plánu udržitelné městské mobility. 

Cílem také není, aby města měla „cyklokoordinátory“, ale aby postupně na městech vznikala místa koordinátorů mobility tak, jak je to v Evropě již dnes běžné.

Prvním krokem bude vytvoření webového portálu, který bude využívat informace především z evropského portálu Transport Learning. Ten bude doplněn řadou českých příkladů a samozřejmě i zkušenostmi z dalších evropských projektů.

Předpokládá se úzká spolupráce se sítí CIVINET, která může městům zajistit malou dotaci z evropského "grantového fondu", exkurze do zahraničí a výměnu know-how v oblastech, které se netýkají cyklistické dopravy, nebo jen okrajově (veřejná doprava, systém parkování, apod.).

 

 

Představení cyklistické akademie

Problematika cyklistické dopravy se člení do 40 lekcí, které odkazují k příkladům konkrétních řešení, odkazům, či souvisejícím dokumentům umístěných na www.cyklodoprava.cz, www.cyklokonference.cz, www.cyklomesta.cz, www.ceskojede.cz

Program je kombinací seminářů a konferencí a osobních konzultací ve městech při zpracování strategických dokumentů a akčních plánů.

Důsledkem Cyklistické akademie by měla být:

a) Motivace měst, aby si vypracovala (nebo aktualizovala) svůj vlastní strategický dokument a akční plán pro podporu cyklistické dopravy. Inspirací bude příručka NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU.

b) Vzdělanost odborníků s novým myšlením a mezioborovým přesahem nutným pro efektivní spolupráci. To je možná zajistit jen širokou základnou partnerských organizací, které se různou formou budou spolupodílet na vzdělávání.

 

Obsah Cyklistické akademie

Podpora cyklodopravy neznamená diskriminaci ostatních druhů dopravy, ale jde spíše o jejich zrovnoprávnění. Jde o to dát obyvatelům možnost širší volby, pro jaký druh přepravy se rozhodnou. Potenciál cyklistické dopravy je v Česku obecně podceněn, takže předpokladem je jako v ostatních zemí Evropy vyjít této skutečnosti vstříc. Jedním z  efektů je všeobecně plynulejší doprava ve městech. Cyklodoprava (kolo jako dopravní prostředek) je vícegenerační záležitost, není to pouze pro mladé, naopak kolo může pomáhat při určitých pohybových omezeních. Vhodné podmínky pro cyklodopravu v neposlední řadě podpoří i rozvoj turismu či oblibu města u místních či návštěvníků.

Cyklistická akademie pracuje s kombinací tvrdých a měkkých nástrojů rozvoje cyklodopravy. Zahraniční, ale i česká praxe nás učí důležitosti pilotních projektů a obecně přínosu dopravně-urbanistických opatření, která umožní veřejnosti žít město jinak a prezentují veřejnosti příležitost k vyzkoušení městské cyklistiky a postupného vytváření nových dopravních návyků. Nelze však zůstat u izolovaných pilotních řešení určitého dopravního úseku bez toho, aniž bychom učinili systémovou změnu v přístupu k dopravě jako celku. Na začátku takové změny musí být aktivnější vnímání a využívání jízdního kola a to jak veřejností, tak těmi, kteří jsou za dopravní politiku odpovědni a pomáhají ji tvořit. Marketing a kampaně na podporu cyklodopravy jsou u nás stále ještě v počáteční fázi svého rozvoje a to i přesto, že se jedná o velmi účinný nástroj.

Prosadit výše popsaný integrovaný přístup znamená vychovávat odborníky s rozšířeným myšlením a mezioborovým přesahem a šířit povědomí o koncepčně dobře zvládnutých procesů a výsledných realizací. K tomu směřují veškerá sdělení tohoto programu, který byl připraven pod dohledem expertů z TUD (Technické univerzity v Drážďanech) a vychází z Berlínské cyklostrategie z roku 2012.

Cyklistická akademie zároveň naplňuje cíl 3.1 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020.

 

 

 

 


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS