O soutěži

Přihlašte stojan, odpočívku, cyklostezku, lávku nebo zklidňující opatření do soutěže o Cenu Víta Brandy. Ocenění získají autoři procyklistických opatření, která nejsou jen stroze technická, ale také chytře začleněná do okolního prostoru, příjemná pro uživatele a něčím zajímavá. Není důležité, jestli přihlášený projekt vyžadoval investice v řádu milionů nebo zda se jednalo o drobný inventář za několik tisíc. Přihlásit projekt může do soutěže investor, autor návrhu, realizační firma, nebo jednotlivec, kterého oslovilo netradiční řešení.

Cena Víta Brandy za konkrétní realizaci

Veřejný prostor, jehož součástí jsou i dopravní stavby, které obsahují prvky cyklistické infrastruktury, má vykazovat nejen kvalitu prostředí, ale taktéž musí co největší měrou naplňovat funkční a estetické hodnoty. Z tohoto důvodu chceme tímto oceněním ukázat na smysluplné a koncepčně dotažené záměry či odvahu používat nová řešení a přitom zůstat „kolem na zemi“.

Jednou z inspirací je dílo architekta Víta Brandy (1963-2009) z Kadaně, který nemalou měrou přispěl k revitalizaci veřejných prostranství, oživení opotřebených budov či výstavbě nových velmi zajímavých realizací. Mottem jeho kanceláře bylo: „Základní koncept musí být natolik silný, aby přežil i své zabydlení.“ Nemusíme zde všichni zanechat své otisky, ale když už se něco takového má stát, má to mít smysl.

Podmínkou realizované stavby (nebo souboru staveb), která se může soutěže zúčastnit nemá být pouze originalita nebo umělecký dojem. Důležitá je vyváženost mezi kvalitně a koncepčně zrealizovaným záměrem, který ponese prvky krajinného kontextu, kvalitního architektonického řešení a přitom bude uživatelsky komfortní a zároveň bezpečný pro všechny uživatele. Dalšími kriterii je vypořádání se s technickými problémy, s omezením výší investičních nákladů a v neposlední řadě jaká je udržitelnost stavby, případně náklady spojené s provozem. Vzhledem k omezeným rozpočtům určeným mnohdy ryze jen na dopravní infrastrukturu nemusí být soutěžní realizace jen stavbou sama o sobě - může být i součástí souboru staveb, do kterého dobře zapadne, tj. tvoří jeho přirození doplnění.

Kriteria hodnocení

Pořadatelé

Soutěž pořádá Asociace měst pro cyklisty a Regionální environmentální centrum ČR.

Kompletní podmínky soutěže „Cena Víta Brandy“

Arch. Vít Branda (1963-2009)

...Více o životě a díle Víta Brandy

Zpravidla je návrh a realizace rutinní práce, avšak málokdy se vyskytne vedle chladnokrevného projektování i dílo, které se vryje do paměti propojení účelu, formy a krajinného designu. Liniová stavba s doplňky se totiž i ve své jednoduchosti může sama o sobě stát příjemnou součástí cesty, cílem pro návštěvníky nebo land-artem pro umělce a adresáty jejich konání. Jaké to je, když se z původně řešeného technického problému stane dílo, které je výsledku svou podstatou pokorný propojením potřeb člověka a krajiny, se lze přesvědčit na kadaňském Nábřeží Maxipsa Fíka.

Projekt krajinných úprav a propojení nábřeží s městem Kadaň je svým rozsahem v českém prostředí zcela ojedinělý. Zhruba tříkilometrový úsek území podél řeky byl - tak, jak si to od začátku Vítek Branda představoval - svěřen několika architektonickým týmům, aby byl zajištěn pestrý a živý výsledek. Vít Branda si ponechal nejzápadnější část, navazující bezprostředně na přehradu Kadaňského stupně, která obsahovala jednoznačně nejsložitější výzvu: překonání výškového rozdílu mezi hrází Kadaňského stupně a úzkým nábřežím tak, aby zde mohla nerušeně pokračovat cyklostezka z Klášterce nad Ohří. Ocelová lávka vykonzolovaná na skále, jejíž zakřivení kopíruje, je naprosto originálním inženýrským i architektonickým řešením. Fyzická i vizuální lehkost konstrukce je mimořádná a dodává původně účelové stavbě poezii, s jakou se v současné architektuře setkáváme jen vzácně. Sofistikovaně jednoduchá konstrukce je v symbióze s přírodním prostředím, jehož kvality vyzvedává a umožňuje člověku je zblízka obdivovat: organický high-tech.

Stavba lávky byla oceněna porotou Grand Prix architektů - Národní ceny za architekturu 2010, nejvýznamnější domácí architektonické ceny, když jí přiřkla čestné uznání v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba. Hned v následujícím roce překročil Vítek Branda hranice regionu elegantním přeletem, když byla lávka s Nábřežím Maxipsa Fíka nominována na Evropskou cenu za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award, která je nejprestižnějším oceněním v oboru architektury v Evropě. Jednotlivé stavby nominují na cenu profesní organizace a početná skupina nezávislých expertů. V každém ročníku se sejde kolem 300 nominací, z nichž poté mezinárodní porota vybírá zhruba padesátku finalistů, z jejich středu pak v druhém kole posuzování vybere laureáta ceny. Vítěz může být jen jeden, poražený není nikdo. Už samotný fakt, že stavba získala nominaci mezi 300 nejlepších evropských staveb posledních dvou let, jasně hovoří o její výjimečné kvalitě. Ta nespočívá jen v krásné formě, ale také v technickém provedení a v neposlední řadě přínosu pro život komunity. Poslední realizovaný projekt Vítka Brandy naplňuje všechny tři předpoklady na nejvyšší míru.

Jana Tichá / Kniha "Vít Branda, Architekt v Kadani"


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS